Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

Proyecto empleando


Título: Proyecto empleando

Edición: 2017

Categoría: Institución

Entidad: CIFP de Industria y Servicios La Laboral situado en Gijón

Descripción

Alumnes de cicles de formació professional del sector de l’industria, fan una simulació del que suposa el pas de les aules a el món laboral. La base del treball es que els alumnes per grups siguin els encarregats de buscar informació relacionada amb el tema per a formar-se i saber autogestionar-se.


Objetivos

Triar oportunitats laborals poguent identificar les diferents possibilitats d’inserció i les alternatives d’aprenentatge. Aplicar les estratègies de treball en equip, valorant la seva eficàcia i eficiència per la consecució dels objectius de l’organització i la resolució dels possibles conflictes.
Ver más

Destinatarios

Alumnes d’edat variada que van de 16 fins a 35 anys, repartits en 4 grups de diferents cicles formatius de grau mitja.
Ver más

Justificación de la iniciativa

En l’actualitat el mon de l’educació i el món de l’empresa/laboral van de la mà i es necessari tenir-ho en compte a l’hora de formar. Amb el nou sistema d’educació que va aportar el pla Bologna, es busca que l’alumne adquireixi competències per a poder ser el seu propi motor d’aprenentatge, per a prendre decisions, solucionar problemes, amb la finalitat d’entrar a el mon laboral.
Ver más

Metodología

S’utilitza el mètode flipped classroom/classe inversa, on els aprenentatges es basen en les experiències. En aquest projecte, els alumnes en diferents grups desenvolupen un Mooc colaboratiu on compartiran la informació que van trobant, faran debats, exercicis basats en situacions en les que es poden trobar en un futur... Els alumnes porten la iniciativa i es retroalimenten dels coneixements i experiències.

Ver más

Recursos utilizados

Materials: connexió a internet, impressora, projector i material fungible Infraestructura: aula tic amb 20 ordinadors
Ver más

Temporalización

El projecte es desenvolupa al llarg del 3er trimestre, d’inicis de maig fins a finalitzar el curs a finals de juny.
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

El projecte es du a terme durant els 2 anys que dura el curs. S’avalua el treball fet en grup i individualment, també es passa un qüestionari anònim a els alumnes per a poder avaluar el seu grau de satisfacció amb el projecte, amb un 93% de satisfacció.
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos