Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

Orienta't. Fes el teu camí


Título: Orienta't. Fes el teu camí

Edición: 2020

Categoría: Institución

Entidad: Daisa Isad

Descripción

Es tracta, doncs, d’un projecte enfocat a l’alumnat de 4ESO i de Batxillerat que pretén, partint de l’autoconeixement, descobrir les possibilitats acadèmiques que el sistema educatiu actual ofereix i vincular-les amb aquelles actituds i aptituds personals que permetran l’alumnat desenvolupar-se en diferents entorns, mirant de fer una tria al més encertada possible en el moment d’engegar el següent pas del seu futur.

Dividit en tres grans blocs (autoconeixement, presentació d’estudis i d’entitats i taules rodones), el projecte ORIENTA’T és part del Pla d’Acció Tutorial dels cursos implicats, compartint protagonisme amb l’eix acadèmic i l’eix social, pilars indiscutibles del creixement personal.


Objetivos

L’objectiu general del present projecte és facilitar una orientació integral que permeti despertar interessos vocacionals i alinear les competències personals, educatives i professionals.

Objectius específics:
 • Crear xarxa entre alumnes
 • Vincular l’antic alumnat en el projecte de formació de l’alumnat
 • Establir un vincle entre els antics alumnes de l’Escola i els actuals, enfortint el sentiment de pertinença.
 • Evidenciar la continuitat de la formació iniciada a l’escola
 • Crear xarxa amb universitats i centres de formació de grau superior
 • Generar lligams amb centres de recerca i professionalitzadors de diferents àmbits
 • Internacionalitzar l’escola
 • Contribuir a la construcció de la pròpia identitat.
 • Desenvolupar el talent al servei del món que ens envolta.
 • Adquirir les eines necessàries per a assolir els propis objectius.
 • Assolir el compromís i responsabilitat de la pròpia vida.
 • Desenvolupar competències transversals com a factor clau d’èxit a l’entorn laboral.
Ver más

Destinatarios

El projecte ORIENTA’T està especialment dissenyat per a l’alumnat de 4ESO i de Batxillerat de l’Escola, i la jornada final ORIENTA’T va destinada a l’alumnat de Batxillerat de tota l’Escola.
Ver más

Justificación de la iniciativa

Joves de 16 anys es troben davant una situació que ells mateixos poden modelar, decidint amb petites passes el seu camí
Ens trobem en un moment d’inici, però també en un final.
I és aquest final el que genera un cert vertígen: no només per l’allunyament de la zona de comfort que els suposarà, sinó pel respecte que allò desconegut genera.
Entenem que per a prendre aquestes decisions cal que hom es conegui a fons i sigui capaç d’analitzar les seves potencialitats vers les demandes socials, que sigui conscient de les àrees de millora i conegui l’entorn d’oportunitats i, a banda dels professionals que puguin presentar els seus projectes, no hi ha ningú millor que exalumnes pròxims a ells, que siguin clars i que puguin resoldre tots els dubtes de tu a tu. El projecte ORIENTA’T engloba el treball de tots aquests àmbits i culmina amb les jornades ORIENTA’T, que neixen d’aquesta necessitat i ja formen part de l’Acció tutorial de Batxillerat.
Ver más

Metodología

La metodologia emprada varia en funció de la fase del projecte i del curs en el qual es treballi, però parteix sempre de la creació de dinàmiques de treball que propiciïn la reflexió des de la primera persona a l’entorn i a la interacció d’aquesta amb aquest entorn.

Així doncs, el projecte està dividit en tres fases:
FASE 1. DESENVOLUPAMENT PERSONAL (4ESO, 1BATXILLERAT I 2BATXILLERAT)
FASE 2. PRESENTACIÓ D’ESTUDIS I CENTRES (4ESO I 2BATXILLERAT)
FASE 3. JORNADA ORIENTA’T (1BATXILLERAT I 2BATXILLERAT)
FASE COMUNA. ACCIÓ TUTORIAL I FAMILIAR

Ver más

Recursos utilizados

El pes principal dels recursos necessaris per a la realització de les jornades ORIENTA’T rau sobre els espais i les hores necessàries per a organitzar-les. En el cas dels espais, totes les sessions es desenvolupen a les instal•lacions de l’Escola, tant a les aules dels grups participants com a espais comuns que faciliten diferents distribucions grupals. Per al a jornada Orienta’t, l’Escola disposa de diferents aules de vidre connexes al voltant d’un auditori que permet realitzar diferents taules rodones independents alhora. Les aules disposen de recursos tecnològics en cas de necessitar projectar qualsevol document. El fet d’intentar crear un espai màximament còmode per a l’alumnat, fa que els professors es mantinguin fora d’aquestes taules rodones i que aquestes s’autogestionin.
Ver más

Temporalización

La temporització del projecte ORIENTA’T es distribueix en tres cursos: 4ESO, 1Batxillerat i 2Batxillerat al llarg dels quals es desenvolupen les diferents activitats durant les sessions de tutoria, essent part del Pla d’Acció Tutorial i comptant amb l’acompanyament tutorial, present al llarg de totes i cadascuna de les etapes.
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

A banda de les dades recollides en els qüestionaris de satisfacció, que otorguen la puntuació màxima en tots els casos, es compta amb una participació del 100% de l’alumnat, fet que evidencia l’èxit i la utilitat d’un projecte consolidat i amb propostes de desenvolupament tant pel que fa a la participació del grup d’alumni que ja hi ha format part com per als que contacten amb l’Escola per tal de participar-hi en futures edicions.
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos