Logo premios Educaweb

Repositorio de proyectos de orientación académica y profesional presentados a los Premios Educaweb

Volver al inicio

European Personal Branding for Employment (EPBE)


Título: European Personal Branding for Employment (EPBE)

Edición: 2017

Categoría: Institución

Entidad: Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Descripción

Projecte desenvolupat durant 2 anys per varies institucions espanyoles i europees, amb l’objectiu d’oferir orientació per a l’accés i permanència en el mon laboral i fomentar les competències per a la gestió de la carrera professional com poden ser, les competències digitals, bon us de les xarxes socials/networking/marca personal online, fortaleses personals, seguretat digital...


Objetivos

L’objectiu general que persegueix el projecte és fomentar l’ocupació entre els joves mediant l’adquisició de competències digitals utilitzant enfocaments pedagògics innovadors i centrats en l’alumne, i reforçant la integració digital en l’aprenentatge.
Ver más

Destinatarios

Els destinataris son els estudiants d’educació superior i formació professional, també tots els docents i formadors de cada una de les institucions participants.
El projecte va mes enllà i neix per arribar i beneficiar a altres organismes o parts interessades com poden ser l’administració publica i la comunitat internauta oferint accés a els recursos educatius del projecte.
Ver más

Justificación de la iniciativa

La institució es centra en desenvolupar iniciatives i propostes que afavoreixin la millora de les competències dels estudiants.
Aprofitant que la metodologia d’ensenyament es a distancia es treballa en la millora de les competències digitals dels estudiants, les quals seran imprescindibles per a desenvolupar-se exitosament, poder gestionar la seva carrera professional i incrementar la seva empleabilitat.
Ver más

Metodología

Per a el desenvolupament i implementació del projecte s’han utilitzat mètodes i enfocaments pedagògics innovadors centrats en l’estudiant, reforçant la integració digital en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

Es van utilitzar MOOCs, cursos online oberts, com a eina didàctica.

Ver más

Recursos utilizados

Humans- directors de projecte, professors, investigadors, personal administratiu
Ver más

Temporalización

El projecte va començar el 1 de setembre de 2015 i va finalitzar el finalizó el 2 de juny del 2017
Ver más

Evaluación de los resultados e impacto

Per a un major impacte del projecte es van dur a terme diverses accions i per a avaluar-les es van tenir en compte:
  • N.º inscrits a els cursos (MOOCs, Train for trainers), es van tenir en compte el numero de matriculats i la seva procedència/nacionalitat.
  • Estadístiques de la Website:

- Newsletter: es van tenir en compte les subscripcions i apertures a Newsletter, International Workshop i a International Workshop reminder.

- Xarxes socials i internet: es van tenir en compte els seguidors a Facebook i Twitter, les visualitzacions a youtube i les mencions a internet.

- Trobada internacional: 92 inscripcions i un total de 65 assistents presencials i 153 seguidors per streaming.

Ver más

Bibliografia y webgrafía

  • Área, M. (2010): “¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación superior?” Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento vol. 7, n.º 2, Universitat Oberta de Catalunya [documento electrónico] en http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/2601/1/area-esp.pdf
  • Barrenetxea, M. y Cardona, A. (2003): “La brecha digital como fuente de nuevas desigualdades en el mercado de trabajo” Revista Economistas Año nº 21, nº 95 [documento electrónico] en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=313736
  • Comisión Europea (2006): “Recomendación del Parlamento europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente” [documento electrónico] en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962
  • Comisión Europea (2008): “Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos
  • Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral” New Skills for New Jobs - Anticipating and matching labour market and skills needs [documento electrónico] en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0868
  • Comisión Europea (2011): “Modernización de la educación superior en la Unión Europea” [documento electrónico] en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52011DC0567
  • Comisión Europea (2013): “Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos” [documento electrónico] en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389115469384&,uri=CELEX:52013DC0654
  • Real Academia Española. (2014). Empleabilidad. En Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Recuperado el 24 de mayo de 2017 de http://dle.rae.es/?id=ErTAI6H
Ver más

Descubre todos los proyectos presentados a Educaweb

Ver todos