“ Aquest projecte estimula l'autoconeixement entre l'alumnat d'Educació Infantil ”

Entrevista a les creadores del projecte 'M'escolto, em miro, em conec i m'estimo',
Guanyador del Premi Educaweb 2019 de la categoria Menors de 35 anys amb projectes no aplicats
19/11/2019

M'escolto, em miro, em conec i m'estimo és el títol del projecte guanyador de la 12a edició de Premis Educaweb, en la categoria menors de 35 anys amb projectes no aplicats. Les creadores d'aquesta iniciativa són Karina Cantero, Cristina Fernández, Paula García, Mar Gallardo i Laia Soria, estudiants del màster de psicopedagogia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-Universitat Ramon Llull de Barcelona. En aquesta entrevista expliquen els detalls del seu projecte.
 
Què els va motivar a presentar-se als Premis Educaweb?
 
Ens els van proposar quan va finalitzar l'assignatura Criteris, estratègies i instruments i pensem que, com que és una unitat didàctica que no requereix ni té elements complexos, podria impartir-se en diversos contextos educatius. Va ser una manera de compartir alguna cosa que havíem fet.
 
Per què han desenvolupat un projecte d'orientació acadèmica i professional dirigit a menors de 3 a 6 anys?
 
Aquest treball, tal com ja hem comentat, sorgeix d'un projecte que es va dur a terme en l'assignatura Criteris, estratègies i instruments per a l'orientació educativa i professional, dins del màster en Psicopedagogia, el qual consistia en la confecció d'un projecte per treballar l'autoconeixement en la segona etapa d'Educació Infantil (amb nens de 3 a 6 anys).
 
Les escoles són espais essencials per a la formació i el creixement personal, això inclou també la franja d'Infantil. L'alumnat d'Educació Infantil també requereix d'orientació, ja que és la base i el principi del sistema educatiu, la qual cosa la converteix en un pilar que sustenta els continus aprenentatges al llarg dels altres cicles.
 
"L'alumnat d'Educació Infantil també requereix d'orientació, ja que és la base i el principi del sistema educatiu".

Quins elements clau de l'orientació es treballen a M'escolto, em miro, em conec i m'estimo i per què?
 
Amb aquest projecte exposem diferents maneres d'estimular l'autoconeixement entre l'alumnat d'Educació Infantil, aspecte que considerem essencial per a qualsevol persona i etapa perquè ens permet desenvolupar més la competència socioemocional, així com també millorar la capacitat per enfrontar-s'hi a situacions diverses, conèixer les seves capacitats, limitacions, expressar com se senten i reconèixer-se ells mateixos a través de les seves actituds.
 
Aquest projecte es basa en els cinc pilars de l'autoconeixement: primer, les competències, que s'entenen com les diferents habilitats que té un individu i que anem desenvolupant al llarg de la nostra vida personal, acadèmica i professional, això inclou de manera indirecta l'etapa d'Educació Infantil. També trobem els valors, que són aquells aspectes importants per a cada individu i que ens permeten fomentar la personalitat com el compromís, la creativitat, la iniciativa, entre altres. Les habilitats de cada persona i la personalitat són altres dos pilars més dins de l'autoconeixement. I l'últim, més enfocat potser a l'àmbit laboral, és el pilar dels interessos professionals de cadascun, els quals representen les preferències d'una persona i ens mostren la personalitat pel que fa a la seva futura vida professional.


El projecte es basa en els cinc pilars de l'autoconeixement: detectar les competències, els valors, les habilitats, la personalitat i els interessos dels nens i les nenes. Imatge: Karina Cantero, Cristina Fernández, Paula García, Mar Gallardo i Laia Soria.
 

Com es poden treballar aquests elements a l'aula?
 
La nostra proposta és introduir les diferents activitats dissenyades a partir d'un centre d'interès, per tant, recomanem usar un fil conductor que permeti enllaçar els aprenentatges que ens plantegem. Aquesta metodologia té com a base el constructivisme perquè considerem que l'alumnat és el protagonista principal, ja que només així podrà crear el seu propi autoconcepte i construir el seu esquema de coneixement a partir de les experiències educatives anteriors.
 
"Amb aquest projecte exposem diferents maneres d'estimular l'autoconeixement entre l'alumnat d'Educació Infantil, aspecte que considerem essencial per a qualsevol persona i etapa perquè ens permet desenvolupar més la competència socioemocional".

Quins han estat els desafiaments principals als quals s'han hagut d'enfrontar durant la realització del pilot i com els han superat?
 
La programació i les activitats no estaven contemplades en cap programació escolar, ja que es van fer a part. D'aquesta manera, el més difícil ha estat trobar els moments oportuns per realitzar les activitats i coincidir en aquestes. Però gràcies a la flexibilitat de l'escola en la qual vam poder realitzar les activitats es va poder dur a terme tot de la millor manera.
 
Per què consideren que el rol del docent és "imprescindible" en l'èxit de la dinàmica?
 
Considerem que el rol del docent és imprescindible en l'èxit de la dinàmica perquè pugui guiar tot l'alumnat en les diferents activitats i s'arribi a construir un aprenentatge significatiu per a tots. És necessari que el docent sigui el mediador de la dinàmica perquè així l'alumnat pugui seguir el fil conductor dels aprenentatges que vagin sorgint i l'ajudi a anar creant el seu propi autoconcepte. A més, és molt important que el mestre o la mestra creï un clima que ajudi els nens i les nenes a participar-hi i a formar part de cadascuna de les activitats programades.
 
De quins resultats se senten més orgulloses?
 
Les respostes, la participació i l'acolliment dels nens i les nenes en el projecte. En poques sessions hem pogut observar una millora en la gestió de les seves emocions, i han estat  capaços de reconèixer-les i posar-hi nom.


Amb aquest projecte s'exposen diferents maneres d'estimular l'autoconeixement entre l'alumnat d'Educació Infantil.


Quines possibilitats creuen que existeixen d'extrapolar el projecte a altres centres? Quins aspectes caldria tenir en compte a l'hora d'aplicar-ho?
 
Pensem que la nostra proposta té com a punt fort l'extrapolació del projecte, ja que l'única cosa que cal tenir en compte és el context en el qual es treballarà, saber a quins nens i/o nenes se'ls proposaran les activitats i adaptar-les a aquest grup, però això succeeix en totes les unitats didàctiques perquè mai no hi ha dos grups iguals. A més, el baix cost i el fet que no requereixi espais específics facilita la implementació en qualsevol escola o context no educatiu.
 
Creuen que el fet d'haver guanyat el Premi Educaweb pot contribuir a implementar el projecte en altres centres?
 
Considerem que sí, ja que tal com hem comentat, és una proposta que poden dur a terme tots els centres educatius. De fet, ho recomanaríem perquè creiem que és essencial el treball de l'educació emocional des d'edats primerenques, ja sigui amb aquest projecte o qualsevol altre amb uns bons objectius establerts.
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último