Cursos por tipología

Cursos por temática

Cursos por modalidades

Cursos por titulación

Propias 6

Descripción del centro

L' IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona té definida la seva missió com a servei públic d'educació, en educar i formar pedagògicament i professional a l'alumnat, perquè pugui desenvolupar el seu potencial, amb una adient inserció al món laboral, donant resposta a les necessitats formatives i professionals dels alumnes, les seves famílies i les empreses dels sectors corresponents.

L' IES EHTB té com visió la d'ésser un Centre de FP integrada, de referència, innovació i prestigi dels CCFF que imparteixen en el sector serveis i industrial (Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentàries) que tingui una òptima interrelació entre el centre educatiu i el món laboral; que finalment hi incorpori el nostre alumnat format de manera efectiva.

La nostra tasca d'ensenyament-aprenentatge es veurà recolzada pels següents eixos de funcionament: la transparència, una comunicació àgil i eficient, i la participació democràtica de tots els seus integrants.
 

Campus y sedes

IES Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
C/ Pintor Alsamora, 3 08016 Barcelona

Opiniones

Otros centros que pueden interesarte

INS Escola d'Hosteleria i Turisme de Barcelona
X