Descripción del centro

Un dels objectius principals de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és el d'oferir una formació de qualitat orientada a les necessitats del seu entorn. Els darrers anys la UPC ha realitzat un considerable esforç per incentivar aquesta qualitat, actualitzant els plans d'estudi, promovent la innovació docent i millorant els recursos destinats a donar suport als ensenyaments.

Amb la creació del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), la UPC va ampliar la seva oferta acadèmica per tal de cobrir, amb criteris d'excel·lència i qualitat, un enfocament interdisciplinari específic en les disciplines que li són pròpies.

El Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) és un centre de d’excel·lència de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) creat per captar, seleccionar i tutoritzar estudiants amb capacitat i motivació suficients per cursar uns estudis interdisciplinaris dins d’una oferta de formació innovadora que inclou una o més de les titulacions de grau que conforma l’oferta de la UPC.

El CFIS va començar essent una experiència pilot de doble titulació en telecomunicacions i matemàtiques al 1999, i des del 2003 és un centre més de la Universitat que incorpora cada curs una vintena d’estudiants d’alt nivell.

El CFIS disposa d’un procés de selecció propi que garanteix la idoneïtat dels seus estudiants per fer front amb garanties d’èxit a un pla d’estudis intens.

El centre compta per al seu funcionament amb el patrocini i suport de diverses institucions i empreses privades.

Campus y sedes

Centre de Formació Interdisciplinaria Superior (CFIS)
C. Pau Gargallo núm. 5 08028 Barcelona

Otros centros que pueden interesarte

Centre de Formació Interdisciplinaria Superior (CFIS)
X