Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques

Grado
Oficial / Homologado
Presencial
Barcelona
5 años

Descripción

Aquest curs permet a l'alumne obtenir una doble titulació gràcies al sistema de convalidació d'assignetures entre les dues carrerres.

Destinatarios

La Comissió Acadèmica del CFIS és l'òrgan responsable del procés de selecció dels estudiants que hagin sol·licitat l'ingrés.

El procés de selecció s'establirà en funció de les sol·licituds rebudes i de les places disponibles.

La selecció es basarà en el currículum presentat, les notes de selectivitat i les de la prova d'accés pròpia.

Duración

2 semestres per any excepte l'últim, que només és un semestre
Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Matemàtiques
Centre de Formació Interdisciplinaria Superior (CFIS)
Campus y sedes: Centre de Formació Interdisciplinaria Superior (CFIS)
Centre de Formació Interdisciplinaria Superior (CFIS)
C. Pau Gargallo núm. 5 08028 Barcelona
Cursos más populares
X