“ Els sentiments i les emocions juguen un paper destacat en l'orientació perquè són l'eix vertebrador de l'autoconeixement ”

María Santos i Melania Portolés,
Mestres i estudiants de màster de Psicopedagogia. Categoria Menors de 35 anys amb projectes no aplicats 2017
28/02/2018

                 Descarrega el projecte en pdf


Per què van decidir centrar el seu projecte d'orientació en l'alumnat amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat?

Vam pensar com a mestres i psicopedagogues en la demanda que hi ha, tant en l'àmbit social com educatiu, davant d'aquest alumnat que tan present en número està a les aules i que cada vegada va més en augment. Així doncs, considerem que hi ha una necessitat d'intervenció pel que fa a les dificultats que pateixen aquests alumnes, ja que en moltes ocasions tan sols es tracten des d'una perspectiva clínica-assistencial, que no té molt en compte els reptes del seu futur acadèmic ni professional.

Els alumnes amb TDAH tenen més dificultats per assolir els objectius curriculars i alhora comportar-se de forma tranquil·la a l'aula, el que repercuteix en el desenvolupament i l'adquisició de normes, coneixements, relacions socials, etc. Per aquest motiu, vam considerar interessant i especialment motivador elaborar un projecte d'orientació inclusiu centrat en l'autoconeixement, que estigués adaptat a les necessitats d'aquests alumnes, però que, a la vegada, afavorís també a tot l'alumnat.

Considerem necessària aquesta orientació en tots els alumnes però, en concret, amb aquests de forma més especifica, fent-los conscients de les seves possibilitats acadèmiques i professionals: respectant els seus ritmes, enfortint la seva visió de si mateixos i valorant els seus sentiments i reflexions. Treballant així el desenvolupament personal i acadèmic des del propi coneixement de les seves potencialitats: enfortint la seva autoestima, donant-los les eines que necessiten per escollir amb decisió i determinació, essent conscients del que volen i del que poden aconseguir amb constància i superant els temors.

El projecte està destinat a nens i nenes amb TDAH de primer d'ESO, tot i que pot aplicar-se al conjunt de l'alumnat en el temps. Per què?

Aquest projecte està destinat als alumnes de primer d'ESO, ja que es tracta de l'inici d'un període que més endavant els esdevindrà de transició, en què hauran de decidir cap a on encaminaran el seu futur. D'aquesta manera, es compta amb més temps per orientar-los per tal que puguin aprofundir més en el seu propi autoconeixement, donat que plantegem el projecte amb una continuïtat durant els següents cursos fins a finalitzar l'etapa obligatòria.

Hem cregut convenient iniciar el projecte a primer perquè així podran disposar de tres anys més per desenvolupar el propi autoconeixement i l'autoestima i, a més, la inclusivitat de l'alumnat amb TDAH. Per això, el projecte no només el realitzaran alumnes amb TDAH sinó que participarà tot el curs.
 
Som partidàries que, quan abans comencin a treballar el concepte d'autoconeixement i a entendre's a ells mateixos, estaran millor preparats en un futur quan hagin de prendre la decisió de quin camí emprendre en finalitzar aquesta etapa. D'aquesta forma, ens assegurem que disposaran de temps per consolidar els propis interessos i donar-los la possibilitat de creure en les seves potencialitats i que aquestes vagin augmentant a mesura que la seva autoestima millori, deixant així cada cop més arraconades les seves dificultats.
 
Quin paper juga l'autoconeixement en l'orientació acadèmica i professional?

L'autoconeixement representa el primer pas que constitueix l'orientació acadèmica i professional, en què els alumnes coneixen les seves preferències, habilitats i interessos, i poden potenciar les seves capacitats, alhora enfortint els seus sentiments i emocions més febles.

Per aquest motiu, el projecte té com a objectiu primordial l'exercici de l'autoconeixement dels alumnes amb TDAH, ajudant-los a convertir les seves dificultats en capacitats, tot reforçant la seva autoestima, per dur a terme una orientació en el seu projecte de vida acadèmic i professional.

L'orientació facilita l'autoconeixement donant pautes i fent preguntes per tal que es puguin qüestionar què és el que realment els motiva i quina formació s'adapta més al seu perfil, donant-los tot un ventall de possibilitats de les quals disposen al sistema educatiu.
 
Aquests alumnes, normalment, no gaudeixen d'adaptacions curriculars ni metodològiques específiques un cop han finalitzat l'ESO i s'endinsen en nous reptes acadèmics com són el batxillerat o els cicles formatius. Així, creiem convenient que els alumnes tinguin les bases el més aviat possible per poder ser autònoms en el desenvolupament de les competències que els hi seran bàsiques en un futur per prendre decisions amb fonaments ben assolits.
 
Els sentiments i les emocions també hi juguen un paper destacat. Per què?

Els sentiments i les emocions també juguen un paper destacat en l'orientació acadèmica i professional perquè són l'eix vertebrador de l'autoconeixement. Doncs, és en aquest procés d'introspecció on tot tipus d'emocions i sentiments afloren, evolucionen i canvien.
 
És important treballar que hi ha emocions iguals per a tots els companys i altres de més personalitzades i úniques, entenent que no tothom té els mateixos interessos. Reflexionant de forma individual i compartida, tot intercanviant opinions amb els companys és quan poden sorgir visions diferents i començar a preguntar-se fins a quin punt són com els veuen els altres (autoconcepte).
 
Reforçar l'autoestima i intervenir positivament identificant les fortaleses dels alumnes i estimulant-les, per afavorir el desenvolupament de les competències i de l'autoconfiança és imprescindible per a un bon desenvolupament en tots els aspectes de la vida; l'autoconeixement contribueix a reforçar-ho i comprendre què sentim i per què; i finalment, la inclusió ajuda als alumnes amb TDAH a sentir-se més integrats i als altres alumnes a entendre millor amb quines dificultats es troben i empatitzar.
 
Cal destacar també que una de les dificultats que podem trobar en els alumnes amb TDAH és la de separar els fets dels sentiments. Per aquest motiu, hem dissenyat un projecte que es desenvolupi dins d'un marc educatiu i orientador vivencial, on els alumnes estiguin en contacte directe amb experiències pràctiques, intercanviant opinions i impressions. Així mateix és important el fet de qüestionar-se constantment què els aporta cadascuna de les activitats, ja que es fomenta la participació i cooperació activa de tot l'alumnat, i es genera un clima emocional positiu i de confiança, on tothom pot parlar de les seves reflexions, sentiments i emocions.
 
Quina activitat o tècnica destaquen de tot el projecte?

L'activitat que destaquem de tot el projecte és la darrera sessió que consisteix en una reflexió final de totes les anteriors, ja que considerem que és el moment en què els alumnes poden veure més clarament els fruits del seu propi treball evolutiu.
 
En aquesta sessió es pretén crear entre els alumnes un clima de reflexió sobre els propis aprenentatges a partir de l'autoconeixement experimentat (preferències, habilitats, interessos acadèmics i professionals), afegint quines emocions han sentit durant les sessions del projecte, per tal d'anotar-les de manera breu en una graella com a autoavaluació.
 
Participen també alumnes de quart d'ESO d'àmbits d'interès diferents, que comparteixen i reflexionen conjuntament amb els de primer, per tal de poder fer una reflexió conjunta de per què els ha servit l'orientació i què han fet per poder aprofitar el projecte durant l'etapa. Aquesta última part només es podrà realitzar si el projecte té continuïtat dins de la mateixa escola, perquè  assistiran els alumnes de quart i explicaran com han viscut l'experiència d'escollir què faran el pròxim curs.
 
Finalment, per tal de concloure el projecte de manera reflexiva i fomentant l'autoestima, amb el missatge 'aconseguiràs tot el que et proposis', es mostrarà un petit vídeo de persones cèlebres i famoses que han patit o pateixen algun tipus de trastorn, i com aquest no els ha impedit arribar molt lluny. L'objectiu és que els alumnes reflexionin amb el missatge i empatitzin, tot treballant l'autoestima, amb trastorns com el TDAH, que poden patir o conèixer de molt a prop a través de companys, familiars, amics...   

Què ha suposat guanyar aquest Premi Educaweb?

Primerament, guanyar aquest premi ens ha suposat una gran satisfacció personal pel reconeixement al nostre esforç, ja que vam elaborar aquest projecte amb moltes ganes i dedicació.  

D'altra banda, ha sigut tot un repte en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional, en el qual hem incorporat els nostres coneixements i aprenentatges com a mestres, elaborant aquest projecte des d'ambdues perspectives.

Aquest premi és un al·licient a seguir lluitant i construint el camí en el qual creiem com a mestres i psicopedagogues, un camí on l'única via possible és la inclusió i l'atenció a la diversitat. Creiem que és necessari un canvi de mentalitat i metodologia, acompanyat d'un procés de transformació i una nova resposta educativa.

Finalment, esperem que aquest projecte puguem portar-lo a terme i continuem formant-nos en el camp de l'orientació acadèmica i professional, contribuint també a eliminar les barreres que dificulten la igualtat.
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último