Grado en Geología

Facultad de Geología (UB)

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?


L'objectiu general del grau de Geologia és formar professionals amb un coneixement bàsic i ampli de la geologia i els camps d'aplicació, amb capacitat d'adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant. Els graduats podran incorporar-se a empreses privades i públiques, serveis geològics de les diverses administracions, centres de recerca, ensenyament, etc.

L'especialització dels graduats es fa en els centres de treball i a través de màsters que ofereixen les universitats.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Geologia


De què podràs treballar?


El títol capacita per a la professió de geòleg. Els geòlegs poden treballar en un espectre d'activitats ampli:
Geologia bàsica.
Recursos minerals i energètics.
Geologia ambiental.
Hidrogeologia.
Geologia de l'enginyeria.
Gestió del patrimoni paleontològic i geològic.
Riscos geològics.
Geologia marina.

També podrà accedir a l'ensenyament secundari (després d'haver cursat el màster corresponent), a més de l'ensenyament superior i la recerca.

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica(FB) 60
Obligatòria (OB) 150
Optativa (OT) 18
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:


Bona base, pel que fa a ensenyament secundari, en el camp de les matemàtiques, la física i la química, com també en matèries directament relacionades amb el grau, per exemple la geologia, la biologia i les ciències del medi ambient.

Familiarització amb programes de tractament de textos i fulls de càlcul.

Domini suficient de l'anglès que permeti, com a mínim, la comprensió de textos científics.

Certa experiència en sortides a la muntanya.
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Grado en Geología
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X