Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agropecuaria, perfil profesional de producción ganadera

Ciclo formativo de grado medio
Presencial
Les Masies de Voltregà (Barcelona)
2000 horas

Descripción

Amb aquests estudis s'obté la capacitació per obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, fent operacions de producció i de manteniment d'instal•lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i seguretat alimentària. 

Requisitos

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI), haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova. 

Perspectivas laborales

Treballadora qualificat o treballadora qualificada en cultius i ramaderia; agricultor o agricultora; horticultor o horticultora; fructicultor o fructicultora; floricultor o floricultora; criador o criadora de bestiar; avicultor o avicultora; apicultor o apicultora; productor o productora de llet i/o d'ous, i operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.
Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agropecuaria, perfil profesional de producción ganadera
Escola familiar agrària Quintanes
Campus y sedes: Escola familiar agrària Quintanes
Escola familiar agrària Quintanes
Carretera BV-4608 Km 13,2 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona)
Cursos más populares
X