Cursos por modalidades

Cursos por titulación

Propias 4
Oficiales 1

Descripción del centro

La Universitat de València reuneix les seues titulacions i els seus especialistes en enginyeria en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, ETSE-UV, situada en el campus de Burjassot-Paterna.

A partir del curs 2010-2011 l'ETSE-UV ha implantat sis nous graus adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Telemàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Multimèdia
 • Doble Grau en Telecomunicació: Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

L'ETSE-UV també oferta diversos títols de màster oficials així com títols propis d'especialització professional en diversos camps de l'enginyeria.

Aquesta implantació és fruit d'una llarga història i experiència de la Universitat de València en el camp cientific-tècnic. L'any 1949 suposa l'inici de l'enginyeria química a València, quan es va crear la càtedra de Química Tècnica en la Universitat de València, engegant una sèrie de tècniques i línies d'investigació i creant un equip d'investigadors per a desenvolupar-les. Anys després, altre grup de professors va emprendre una segona línia de treball en enginyeria basada en les aplicacions tecnològiques de la Física en les àrees de l'Electrònica i la Informàtica.

En el curs 1976-77 va començar a impartir-se l'especialitat de Química Industrial en la Llicenciatura en Ciències Químiques i també l'especialitat d'Electricitat, Electrònica i Informàtica en la Llicenciatura en Ciències Físiques. En aqueixos anys anaren consolidant-se els equips de professors, amb una activitat investigadora creixent i una important acollida quant a estudiants atrets per la combinació de coneixement científic i aplicació tecnològica en una etapa florent per a aquestes disciplines.

En 1993, amb la reforma dels plans d'estudi motivada per la LRU les especialitats citades van esdevenir carreres completes d'enginyeria, on es formen professionals proveïts del conjunt de coneixements científics i tecnològics al costat de les metodologies per a aplicar-los en la resolució de problemes o satisfacció de necessitats en les esmentades branques de l'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria Química al costat d'algunes especialitats d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Al llarg dels anys aquestes carreres s'han situat entre les millors per índex d'ocupació dels titulats i pel menor temps que necessiten per a trobar un treball relacionat amb els estudis realitzats.

 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Electrónica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat en Sistemes Electrònics
 • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat en Telemàtica

Finalment, en l'any 2003 els estudis i departaments d'enginyeria de la Universitat, en aquell moment situats en les Facultats de Física i Química, passen a organitzar-se en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ETSE-UV, creada per a millor organitzar, conjuminar i projectar els estudis i investigacions en les àrees de l'enginyeria en les quals som experts.

En el camp de la investigació, l'ETSE-UV compta amb diversos grups d'investigació consolidats en els seus departaments: Informàtica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria Química, així com estretes relacions amb Instituts d'Investigació com l'Institut de Robòtica i TIC, amb importants projectes d'investigació aplicada i contractes i convenis amb empreses i institucions en l'àmbit de l'enginyeria.

Cursos más populares

Campus y sedes

Escuela Técnica Superior de Ingenieria (UV)
Vicent Andrés Estellés, s/n 46100 Burjassot (Valencia)

Opiniones

Otros centros que pueden interesarte

Escuela Técnica Superior de Ingenieria (UV)
X