Cursos desde
1.900€ - 3.440€

Titulaciones

7
0 Oficiales 0%
7 Propias 100%

Metodologías

1
7 Presenciales 100%
0 On-line 0%
0 Semi presenciales 0%
0 A distancia 0%

Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)

Solicita más información
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
Completa los datos del formulario para que el centro pueda contactar contigo e informarte de todos los detalles que necesites
Cursos más populares
Campus, sedes y servicios

La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència en l'ensenyament de l'economia, l'empresa, la sociologia i l'estadística. És la facultat degana a Catalunya en aquest àmbit. Així recull la tradició de l'antiga Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que va formar a la primera promoció d'economistes de Catalunya (1954-1959) i de l'antiga Escola Universitària d'Estudis Empresarials que ha format a moltes generacions de titulats mercantils i diplomats en empresarials des de l'any 1850. Aquests dos centres es fusionen el juliol del 2008 creant l'actual Facultat d'Economia i Empresa.

Els trets definidors de la Facultat són:

  • Una docència de grau de qualitat alhora que àmplia i oberta a tothom i que té com a objectiu la formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional en l'esperit de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  • Una formació de postgrau àmplia tant en l'àmbit de la formació orientada a la recerca i al doctorat, com en la formació especialitzada i professionalitzadora.
  • L'aposta per la internacionalització amb l'oferta més nombrosa de Catalunya de convenis d'intercanvi internacionals en el grau (Programes europeus Sòcrates-Erasmus, Programa BCA amb Estats Units i convenis amb Llatinoamèrica) i programes de doctorat europeus.
  • Una recerca de qualitat amb 12 grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya i més de 200 investigadors actius.
Escola Universitària d'Estudis Empresarials (UB)
  • Barcelona
    Av. diagonal, 690 - 69608034 Barcelona
Otros centros que pueden interesarte