Descripción

El grau d'Empresa Internacional s'adreça a estudiants que tenen interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional i per les principals llengües del món dels negocis, així com les diferències culturals i la capacitat per adaptar-s'hi. Així, a més de tenir assignatures sobre les diferents àrees funcionals de les empreses i sobre el funcionament de l'economia (sempre amb un enfocament internacional), els estudiants també tenen assignatures que els donen formació matemàtica i estadística, de dret, de cultura i negocis a les diferents regions del món. D'altra banda, els estudiants han de cursar obligatòriament una assignatura d'Anglès per als Negocis i altres tres de Llengües per als Negocis, i poden fer fins a dues assignatures més optatives a escollir entre l'alemany, el francès, l'italià, el rus i el xinès. Els estudiants del GEI poden (i solen) fer mobilitat internacional. Les estades poden durar un semestre o un curs, i també poden fer fins a quatre assignatures optatives de pràctiques aquí o a l'estranger.

Amb aquests estudis els estudiants poden treballar en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.


Ver más

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:  • Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional

  • Facilitat per les matemàtiques i l'estadística

  • Interès en la cultura i els negocis a la resta del món

  • Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències

  • Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B1 del Marc comú europeu de referència)

  • Domini de les noves tecnologies de la informacióPrecio

Preu orientatiu per crèdit 25,27 ¤

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grau d'Empresa Internacional

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Temas relacionados con: Grau d'Empresa Internacional

Grau d'Empresa Internacional