Cursos desde
consultar precio

Titulaciones

4
0 Oficiales 0%
4 Propias 100%

Metodologías

1
4 Presenciales 100%
0 On-line 0%
0 Semi presenciales 0%
0 A distancia 0%
Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Solicita más información
Escola Pia de Sarrià-Calassanç
Completa los datos del formulario para que el centro pueda contactar contigo e informarte de todos los detalles que necesites
Cursos más populares
Campus, sedes y servicios
L'Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l'esperit de l'evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d'un món més just, sostenible i en pau.
 

ELS NOSTRES VALORS

La nostra escola és:

  OBERTA. Ofereix un servei d'interès públic, que respon al dret que tota persona té a l'educació.

  ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

  INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

  PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

  ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l'estimació de la pròpia cultura.

  TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de
  les persones i de la societat.
 
 
LA NOSTRA VISIÓ
 

En el quadrienni 2007-2011 volem:
Avançar en l'aplicació de les directrius de l'Estil Metodològic de l'Escola Pia de Catalunya.

Consolidar un pla institucional de recursos humans.

Potenciar les relacions interpersonals, basades en el diàleg, per aconseguir una major participació de l'alumnat en les activitats de la vida de l'escola.

L'Escola i les famílies, a través dels diferents òrgans de gestió i de participació, de la pròpia escola i de les AMPA, es comprometen mútuament a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les institucions escolars de l'Escola Pia de Catalunya.

Promoure l'aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits del currículum, de la comunicació i de la gestió.

Implantar, en la nostra organització, un sistema de qualitat que ens situï en una dinàmica de millora contínua i que garanteixi, als nostres usuaris i a les administracions, transparència i gestió eficient.

    Escola Pia de Sarrià-Calassanç
  • Escola Pia de Sarrià-Calassanç
    C. Immaculada, 25-3508017 Barcelona
Otros centros que pueden interesarte