Cursos por modalidades

Cursos por titulación

Propias 3

Descripción del centro

L'Associació per al Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa està constituïda segons la LLei d'associacions 7/1997 de 18 de juny (DOG 2423, d'1de juliol) i la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març (BOE núm.73 de 26 de març) i els seus estatuts.

Els fins de l'associació són els següents:

L'assessorament i atenció psicopedagògica dels infants amb dificultats en el seu desenvolupament i de les seves famílies.

La investigació en l'àmbit del desenvolupament infantil i familiar.

La promoció, l'intercanvi i la difusió d'informació i formació relativa a l'àmbit del desenvolupament infantil.

L'edició de material psicopedagògic en llengua catalana.

Campus y sedes

Associació PrisMa
Pl. Poeta Marquina 5, 1r - 1a 17002 Girona

Opiniones

Otros centros que pueden interesarte

Associació PrisMa
X