La Formació Professional i el mercat laboral després de la pandèmia

Ricard Bahí.
Director pedagógico de la Institució Cultural del CIC (Catalunya)
29/10/2020

Forces i febleses de la FP per a respondre al mercat laboral actual i futur

 

La FP té moltes fortaleses que es deriven de la naturalesa del seus estudis. La proximitat amb la realitat del món professional constitueix un factor molt rellevant per l'adquisició d'un ventall de competències específiques que afavoreixen una inserció laboral ràpida i especialitzada.
 
Cada cop més es requereixen llocs de treball amb una formació qualificada on el coneixement pràctic és cabdal; en aquesta direcció escau assenyalar que la FP Dual i la FCT (Formació en Centres de Treball) són dues pràctiques excel·lents per aconseguir aquests objectius. 
 
La FP també té molt a favor la capacitat de generar noves ofertes a partir de noves demandes que sorgeixen en el món laboral. Aquesta capacitat d'adaptació la fa ser més atractiva per als estudiants i el conjunt de les empreses, que, així, poden veure com les seves necessitats tenen resposta amb una formació programada gairebé a mida. Per aquest motiu cal subratllar la important oferta que tenim a hores d'ara de Cicles Formatius que de ben segur s'anirà ampliant progressivament. 
 
La FP té algunes febleses que són històriques. La primera és el poc prestigi social que, malgrat alguns avenços,  encara a hores d'ara tenen els seus estudis. Cal continuar treballant-hi des de l'administració, des dels centres i des dels mitjans de comunicació. Convé reivindicar la figura del tècnic, posar-la en valor per la seva expertesa i preparació. D'altra banda el prestigi també passa per una remuneració més alta, per recorreguts professionals amb expectatives de futur i per una formació continuada. L'altre element clau és l'empresa, que n'ha de fer una aposta ferma, des del convenciment que la millora dels seus serveis passa per la qualificació professional dels futurs treballadors. I, finalment, que les nostres administracions facilitin, vehiculin, donin suport als centres formadors i a les empreses.
 
"Convé que els centres formadors posin el centre de la seva activitat educativa en l'alumnat per a potenciar aspectes com l'alta capacitat d'adaptabilitat, de comunicació, de compromís, de creativitat, de treball en equipo".


Mesures perquè la FP respongui a les necessitats del mercat laboral post-COVID-19

 
La COVID-19 ha fet possible que la formació en línia esdevingui gairebé una realitat. Els centres han fet una transformació sobtada, més o menys reeixida, però al cap i a la fi han descobert que és possible una adaptació reeixida a noves i exigents realitats. Plantejar una formació híbrida que combini adequadament els dos sistemes amb una equilibrada regulació que permeti a l'alumnat combinar el treball i l'estudi, esdevé una magnífica alternativa.
 
Apuntava abans la importància de la capacitat de reaccionar amb rapidesa per modificar les ofertes educatives per així ajustar millor la proposta educativa a les necessitats laborals. En aquest sentit, afavoriria un equip docent que tingués un coneixement estret des d'un punt de vista de l'exercici professional en l'àmbit dels estudis que està impartint.
 
Fora interessant insistir que la FP va molt més enllà de ser uns estudis on no només et dona la possibilitat d'adquirir una valuosa preparació laboral, sinó que et dona les eines indispensables de caire personal que permetran ser un bon professional d'èxit. És a dir, convé que els centres formadors posin el centre de la seva activitat educativa en l'alumnat per a potenciar aspectes com l'alta capacitat d'adaptabilitat, de comunicació, de compromís, de creativitat, de treball en equip i que, especialment, sentin la necessitat de la formació contínua com una constant de creixement personal i professional.    

 

Els cicles formatius per afrontar el futur mercat laboral post-COVID-19

 
Crec que en tots els sectors hi ha i hi haurà una transformació més o menys significativa. En aquest sentit hem de tenir una alta capacitat d'adaptabilitat i ser proactius per preveure cap a quina direcció van els canvis. Estic convençut que tots els cicles formatius que van relacionats, de manera directa o indirecta, amb la tecnologia, amb la sostenibilitat, amb la creativitat, amb la salut i amb la cura dels altres tindran un creixement considerable. Des de moltes mirades hi ha un canvi social -ja es veurà si amb més o menys fondària i extensió- que ha posat de manifest les mancances i les necessitats d'una societat que per força haurà d'enfocar d'una manera diferent el seu futur i la seva pervivència.
 
També haurà de ser una formació que vetlli per les habilitats socials dels nostres estudiants. Una part important d'aquesta recaurà en aquells continguts transversals que ens han de permetre tenir uns professionals, no només competents tècnicament, sinó també capaços de posar en valor la seva competència amb rigor i compromís, treball en equip, comunicació, empatia...
 
La internacionalització dels estudis és un altre element que haurem de tenir en compte. En un entorn cada cop més globalitzat això suposa crear nous projectes comuns. En aquest cas caldrà establir aliances perquè el nostre alumnat tingui l'oportunitat d'endegar projectes internacionals que permetin potenciar el treball col·laboratiu, la comunicació funcional, la qual cosa comptarà, alhora, un coneixement de l'anglès i altres llengües estrangeres, i de retruc un augment de la capacitat d'entendre i comprendre altres maneres de pensar i de fer.
 
Tenim el repte i el compromís de posar en valor la qualitat i el prestigi de la Formació Professional.
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último