“ Els professionals de l'educació estem convençuts que l'orientació és indispensable ”

Cristina Rubio Fernández,
Directora del Centre d'Educació de Persones Adultes Paulo Freire, de la Comunitat de Madrid, guanyador del Premi Educaweb 2019 de la categoria institucions
21/11/2019

Els adults són els protagonistes dels Premis Educaweb 2019 en la categoria Institucions, que aquest any ha recaigut en el projecte OrientAdultos, del Centre d'Educació de Persones Adultes (CEPA) Paulo Freire, que dirigeix Cristina Rubio Fernández. Iniciat el setembre del 2018, OrientAdultos intenta donar resposta a les necessitats de quatre col·lectius principals: joves procedents del fracàs escolar, treballadors i treballadores que no han acabat els estudis, persones en situació de desocupació després de la crisi i/o que tenen alguna discapacitat física i/o psíquica. Els diferents aspectes de l'orientació acadèmica i professional es treballen en el centre a través de tres plans que conformen el projecte OrientAdultos: el Pla d'atenció acadèmica i professional, el Pla d'atenció al procés d'ensenyament i aprenentatge, i el Pla d'acció tutorial. En aquesta entrevista, Rubio Fernández explica com es posa en pràctica el projecte OrientAdultos.
 
En quin moment i per què la Direcció del centre decideix treballar l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat?
 
El CEPA Paulo Freire és un centre públic d'educació de persones adultes que pertany a la xarxa de centres de la Comunitat de Madrid. És un centre força gran amb prop de 1.000 alumnes matriculats en diferents ensenyaments. Portem molt de temps amb un professional especialista en orientació acadèmica i professional; no obstant això, per la falta de docents assignats als centres, aquests especialistes han d'assumir altres tasques docents i relegar l'orientació acadèmica i professional a un segon pla.
 
El nostre centre fa més de quinze anys que promou la figura del professional de l'orientació. L'alumnat i les famílies el demanden, però fins ara no ha estat possible impulsar aquesta tasca amb la dedicació que requereix. El projecte OrientAdultos no reflecteix una situació final, sinó l'evolució i els progressos que s'han anat aconseguint respecte dels objectius plantejats.

 
 Una de les activitats del projecte OrientAdultos, guanyador del Premi Educaweb de la categoria Institucions, organitzacions i centres educatius. Imatge: Centro de Educación para Personas Adultas Paulo Freire.

El curs 2018-2019 és el primer en què tenen un orientador a temps complet. Per què? Quin paper juga aquest professional en el desenvolupament dels plans del centre?
 
 En el curs 2018-2019, l'orientador "repeteix" en el nostre centre, per la qual cosa es pot donar continuïtat al treball realitzat. En aquest curs es va poder descarregar el seu horari lectiu perquè dediqués un 80% del seu treball a l'orientació acadèmica i professional: tallers dedicats a la cerca activa d'ocupació, reforç de l'autoconcepte i l'autoestima, tècniques d'estudi, així com també l'atenció personalitzada de l'alumnat. D'aquesta manera, s'ha reprès el departament d'orientació com a tal, que havia desaparegut entre el 2013 i el 2018. En el curs actual, l'orientador artífex d'aquest projecte continua en el centre com a part de l'equip directiu i un altre professional de l'orientació combina tasques docents amb orientadores.
 
Una altra dada rellevant és un equip directiu nou en el curs 2018-2019 que s'ha proposat com un dels objectius no només donar visibilitat a totes les tasques que es realitzen des d'anys enrere, sinó aprofundir en l'orientació acadèmic professional, i en concret en l'orientació professional coordinada.
 
El paper de l'orientador és crucial en els centres, ja que, juntament amb l'equip directiu, aquest professional és el responsable directe del Pla d'actuacions de l'orientació, del Pla d'atenció a la diversitat i del Pla de convivència, tots ells documents institucionals dels centres educatius públics.
 
 
"La comunitat educativa està convençuda que l'orientació acadèmica i professional és molt important; si no es desenvolupa més és per falta de recursos humans i materials".

 
El Pla d'atenció acadèmica i professional cerca oferir informació sobre els recursos educatius i professionals que hi ha a la ciutat, però també ajuda en la presa de decisions del futur acadèmic i professional de l'alumnat. Per què han decidit oferir aquest servei?
 
Perquè és el més demandat en les cites individuals. Acudeixen a l'orientador totalment perduts. Gran part del nostre alumnat desconeix l'oferta i els recursos en aquesta matèria que ofereix Fuenlabrada. És per això que ens sembla interessant fer un primer treball, que consisteix a filtrar aquests recursos i oferir aquells que s'ajusten al perfil del nostre alumnat: persones en risc d'exclusió social que es troben en situació de desocupació o tenen ocupacions precàries, que manquen d'experiència laboral i que tenen un nivell formatiu baix. La majoria són joves amb experiències educatives anteriors negatives, però també hi ha persones amb dificultats d'aprenentatge o discapacitat, així com també estrangers.
 
En què consisteix el Pla d'atenció al procés d'ensenyament i aprenentatge dirigit a col·lectius en risc d'exclusió?
 
La majoria de l'alumnat presenta un baix autoconcepte acadèmic, baixa autoestima, escassa tolerància a la frustració, no creu ser capaç de poder estudiar. Per això, necessiten aprendre tècniques d'estudi, reforçar les matèries instrumentals i intensificar l'autoconcepte. L'orientador coordina, juntament amb els departaments didàctics, aquestes tasques de reforç acadèmic, fonamentalment en Llengua, Matemàtiques i Anglès. També organitza tallers monogràfics perquè l'alumnat s'habituï a l'aprenentatge o n'augmenti l' autoconfiança i la motivació.
 
 
Alumnat que participa en el projecte OrientAdultos. Imatge: Centro de Educación para Personas Adultas Paulo Freire.

Com contribueixen les tutories al desenvolupament personal i social de les persones, segons es recull en el Pla d'acció tutorial?
 
L'acció tutorial és exercida pel tutor i l'equip docent de l'alumnat. En un centre d'adults, la tutoria habitualment no és grupal, sinó que el tutor o la tutora està disponible per a l'estudiant i canalitza les possibles necessitats d'acció tutorial que pugui tenir. Des del departament d'orientació entenem l'acció tutorial com a dimensió de la pràctica docent que tendirà a afavorir la integració i participació de l'alumnat en la vida del centre.
 
L'orientador assessora els tutors i la resta de docents en la prevenció de l'abandó i la detecció de dificultats d'aprenentatge, als quals ofereix pautes perquè puguin superar-ho, tals com: les adaptacions curriculars no significatives o d'accés al currículum; la valoració de la motivació de l'alumnat davant de les activitats o els tallers programats; la satisfacció dels participants i els suggeriments de noves activitats; així com també el seguiment personalitzat del procés d'ensenyament-aprenentatge i l'acompanyament en la presa de decisions de l'alumnat respecte del seu futur acadèmic, professional i laboral.
 
"Com més ben informat estigui l'alumnat, menys passos en fals farà en el seu itinerari formatiu".

Quins han estat els reptes principals que han hagut de superar per tirar endavant aquesta iniciativa?
 
El més difícil ha estat vèncer la resistència de l'alumnat. Els professionals de l'educació estem convençuts que l'orientació és indispensable. Com més ben informat estigui l'alumnat, menys passos en fals farà en el seu itinerari formatiu. No obstant això, moltes vegades el jovent no s'atreveixen a acudir-hi, no és conscient que necessita ajuda o no es compromet prou amb les tasques que se'ls proposa. L'administració educativa també comparteix la necessitat d'aquesta figura del professional de l'orientació, però li costa dotar els centres de recursos. 
 
I quines accions han tingut un impacte més positiu entre els participants?
 
En general, les sessions grupals i l'atenció individualitzada són les que millor arriben a l'alumnat. No obstant això, la base de dades d'OrientAdultos, amb la qual podrem ajudar els estudiants en la cerca d'ocupació, és la que creiem que tindrà més impacte quan estigui a ple rendiment.
  
Com mesuren els resultats?
 
De moment podem mesurar el que succeeix dins del nostre centre. A curt termini mesurem en diferents moments el nombre de visites a l'orientador, l'assistència a les sessions grupals, l'assistència als reforços educatius, l'èxit de les mesures compensatòries, els resultats acadèmics trimestrals, i el grau de satisfacció de l'alumnat amb la pràctica docent.
 
A mitjà termini mesurem quants dels nostres alumnes i les nostres alumnes continuen cursant estudis postobligatoris amb nosaltres (proves d'accés a la universitat o a cicles formatius de grau superior), i quants continuen estudiant Batxillerat o cicles formatius de grau mitjà.
 
 Animaria a altres centres d'educació per a adults a posar l'orientació acadèmica i professional en la seva llista de prioritats? Per què?
 
Sens dubte. La comunitat educativa està convençuda que l'orientació acadèmica i professional és molt important; si no es desenvolupa més és per falta de recursos humans i materials.
 
Creu que el Premi atorgat per Educaweb podria contribuir d'alguna manera a la difusió de la seva iniciativa?
 
Per descomptat. Aquest premi és un reconeixement a la nostra labor, i per això estem molt agraïts de rebre'l. També és una molt bona manera de donar visibilitat a l'educació de persones adultes. En la Comunitat de Madrid som 69 centres públics amb una gran oferta educativa i molts projectes locals, nacionals i internacionals que contribueixen a la integració, promoció i participació en el món acadèmic, social i laboral.
 
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último