“ És important entendre l'orientació laboral com un procés transversal al llarg dels dos anys d'un cicle formatiu ”

María José Punter Pascual,
professora de Formació i Orientació Laboral a l'IES Federica Montseny de Burjassot (València)
19/11/2019

"No hi ha examen! En el seu lloc sereu partícips d'una explosió de creativitat, motivació i emocions. Us asseguro que ho gaudirem amb llàgrimes, riures i molts, moltíssims, aplaudiments en el nostre… [redoblament de tambor] Marató de Pechakuchas!". Així comença el projecte d'orientació acadèmica i professional Ajuda'm i t'hauré ajudat, guanyador del Premi Educaweb 2019 en la categoria professionals, i així comença les seves classes María José Punter Pascual, professora de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) a l'IES Federica Montseny de Burjassot, València.
 
Aquesta iniciativa, dirigida a alumnat de 1r i 2n dels cicles de formació professional de grau superior, dota els estudiants dels coneixements, les habilitats tècniques i les actituds necessàries per avançar en la cerca de treball per compte d'altri i pròpia. Tot això, tenint en compte també valors com la inclusió, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat i l'economia social. El jurat dels Premis Educaweb ha valorat especialment la "passió i entusiasme" de la professora, així com també l'alt valor atorgat a l'orientació acadèmica i professional, "un aspecte molt positiu sempre, amb més raó en formació professional".
 
Què la va motivar a presentar-se als Premis Educaweb d'orientació acadèmica i professional?
 
Poder arribar al major nombre d'alumnes a través d'aquest projecte transversal d'orientació ha estat el motiu fonamental pel qual m'he presentat a aquests Premis Educaweb. La possibilitat de poder ampliar els resultats estupends obtinguts per l'alumnat a altres centres és un motiu amb molt de potencial.
 
Compartir i col·laborar ocupa un lloc preferent entre els valors que intento transmetre al meu alumnat. A vegades és complicada aquesta transmissió en un món tan competitiu, però sempre els dic que compartir les seves idees, els seus assoliments, els seus projectes pot ajudar d'altres persones. I aquesta "ajuda", que gairebé sempre torna, fa, fins i tot, millor el projecte que un ha començat.
 
Amb aquesta idea, a les xarxes socials vaig compartir alguns materials del que estava fent a classe amb companyes de FOL. L'acolliment d'aquests recursos i el missatge directe del guanyador de l'any passat, Jesús Barberá, animant-me a donar-li forma al projecte i presentar-lo va fer la resta.
 
Quina importància té per a vostè l'orientació acadèmica i professional en la formació professional i, en concret, en les assignatures de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)?
 
Com comento en la redacció del projecte, si bé és cert que la prevenció i la legislació laboral són temes molt importants, l'orientació acadèmica, laboral i professional és fonamental. Al meu entendre, ha de ser la nostra prioritat. Si el nostre alumnat no és capaç d'aconseguir un lloc de treball, de poc li servirà el coneixement de la normativa de prevenció i de relacions laborals.
 
A 1r, en el mòdul de FOL, som molt conscients que hem de treballar l'orientació laboral. Apareix clarament definida en el currículum i, fins i tot, en la nomenclatura del mòdul. No obstant això, a 2n, en el mòdul d'EIE, no som tan conscients que aquesta orientació també sigui aquí. El foment de la iniciativa emprenedora entre l'alumnat també és orientació laboral i inserció professional en el mercat de treball. EIE no pot consistir únicament a elaborar un pla d'empresa viable.
 
"El foment de la iniciativa emprenedora entre l'alumnat també és orientació laboral i inserció professional en el mercat de treball".

Com se li va ocórrer crear un projecte transversal d'orientació laboral entre alumnat de diferents cursos? Recomana al professorat mirar més enllà de la seva assignatura? Per què?
 
En el projecte us explico que tot va començar a mitjan novembre de 2016, a 1r d'un cicle formatiu, però, en realitat, tot va començar el mes de juny d'aquest any 2016, a la cafeteria del centre… Jo era a la barra quan van arribar les meves alumnes de 1r amb els butlletins de notes i tot era riures, abraçades, comiats i agraïments.
 
Al costat, en una taula, hi havia un grup de 2n que havia vingut a una reunió amb el tutor de Formació en Centres de Treball (FCT). Un d'ells es va aixecar i va dir: "què sabreu de divertir-se a classe les de 1r, us queda el millor, EIE". Recordo que no m'ho vaig prendre bé. Per a mi tots dos mòduls són iguals. Em vaig asseure amb Jorge i aquí ja em va partir el cor quan va continuar dient que "es nota que t'agrada més EIE que FOL. A 1r ens vas donar moltes eines per buscar ocupació, però a 2n, amb EIE, ens has donat llibertat per ser creatius".
 
Des d'aquella tarda li vaig començar a fer voltes a tot, la meva programació, els continguts, les tasques… Alguna cosa havia de fer, i al final vaig considerar que, per a l'any següent, relacionaria FOL i EIE, interrelacionaria l'alumnat de 1r i 2n a través de punts de trobada en una línia del temps programada durant tot el curs. El meu objectiu era que veiessin tots dos mòduls com les dues cares d'una mateixa moneda i que uns s'ajudessin als altres. Treballant així trobaria sinergies entre els dos grups de 1r i 2n.
 
Aquest estiu vaig decidir que al setembre passaria de la idea a l'acció. Ja arribaria el moment de documentar-ho tot en un projecte… I aquest moment ha arribat aquest any de la mà dels Premis Educaweb.


 
Al meu entendre és important veure l'orientació laboral com un procés transversal al llarg dels dos anys d'un cicle formatiu i, fins i tot, entre cicles diferents, que ens permeti relacionar els continguts i les activitats dels mòduls de FOL i EIE. Que l'alumnat experimenti una continuïtat i no un tall entre tots dos mòduls i que aquest fil conductor sigui l'orientació laboral.
 
M'encantaria poder acostar aquest projecte a la resta de companys de FOL i difondre l'impacte que produeix treballar potenciant les sinergies entre diferents grups d'alumnat del centre, així com també crear el clima adequat per generar un entorn de treball cooperatiu que vagi més enllà i traspassi les parets d'una classe.
 
L'orientació no ha de quedar-se en el professorat de FOL i en el departament d'orientació. Quan tot el professorat d'un cicle formatiu és conscient i actua guiat per aquesta finalitat fonamental de la FP, que és la inserció laboral del nostre alumnat, els resultats en la transició a l'ocupació són molt millors. L'orientació laboral i professional, com a eina d'inserció laboral, fomenta i impulsa el treball conjunt de tot l'equip educatiu d'un cicle formatiu.
 
Per aconseguir aquests objectius és fonamental que el professorat miri més enllà del seu mòdul i entri a formar part del procés d'aprenentatge global de l'alumnat.
 
"L'orientació no ha de quedar-se en el professorat de FOL i en el departament d'orientació. Quan tot el professorat d'un cicle formatiu és conscient i actua guiat per aquesta finalitat fonamental de la FP, que és la inserció laboral del nostre alumnat, els resultats en la transició a l'ocupació són molt millors".

Per què va decidir no utilitzar llibres i aprendre a través de les TIC, les metodologies àgils i els aprenentatges cooperatius basats en competències? Quin rol adquireix el professorat en aquest context?
 
Començaré dient que, malgrat no utilitzar un manual, fem servir molts llibres a classe. El pla de foment de la lectura també forma part d'aquest projecte. Llibres com L'Element, de Ken Robinson, o Generació Knowmad, de Raquel Roca, són alguns dels que ens acompanyen.
 
Abans de res, el meu respecte absolut per qualsevol metodologia que obtingui bons resultats amb l'alumnat. Crec que les TIC no han vingut a suplantar res i sí a poder millorar-ho tot. El seu ús serà el que determini la seva funcionalitat.
 
Vaig començar amb el treball cooperatiu en un curs de l'estiu de 2011, que em va obrir les portes a les noves metodologies. Després vaig anar investigant pel meu compte i aprenent d'uns altres companys i companyes. Vaig aprendre a manejar les primeres TIC, a realitzar classe invertida, ABP, ApS, Design Thinking, etc. I de cadascuna d'elles he anat recollint les que més m'interessaven per a les meves classes en funció de les competències que s'havien d'adquirir. En realitat, més enllà dels noms, podria resumir totes elles dins del concepte de metodologies àgils, amb aprenentatges cooperatius basats en competències i en les quals l'alumnat es converteix en part activa i central del procés.

Conseqüència d'això és que el rol del docent es transforma en un guia, acompanyant, facilitador d'aprenentatges, col·laborador i fins i tot copartícip, però mai no més protagonista. Aquest paper ja no és nostre, l'adquireix l'alumnat.
El seu projecte també aposta per la inclusió, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat i l'economia social. En què es concreten aquests valors?
 
Ho concretem en diferents aspectes, segons estiguem a 1r (FOL) o a 2n (EIE): a 1r, el projecte d'orientació es desenvolupa principalment en el segon trimestre, amb la creació d'una web d'orientació personal. És requisit del projecte que l'alumnat utilitzi un llenguatge i unes imatges en què es percebi clarament la perspectiva de gènere i la inclusió. L'anàlisi i valoració d'aquests missatges, subliminals o directes, els valorem en grup.
 
A més, en el desenvolupament de l'entrevista col·lectiva introdueixo intencionadament els valors d'inclusió, gènere i sostenibilitat, a través de dinàmiques de grup per generar debat i presa de consciència.
 
A 2n curs, per al disseny del model de negoci, dediquem una quinzena a treballar emprenedoria social. I aquí, a EIE, el requisit consisteix en el fet que el model de negoci sigui social, que resolgui problemes i necessitats de l'entorn, que pugui ajudar un determinat col·lectiu. Un exemple dels models de negoci que elabora l'alumnat és el següent:
 
Quins han estat els majors desafiaments als quals s'ha enfrontat per tirar endavant aquest projecte i com els ha superat?
 
Desafiaments n'hi ha hagut molts. El primer any va ser tot bastant improvisat, però vaig rebre la gran ajuda d'un alumnat totalment motivat amb les meves propostes. Des del principi sabien que això era nou i que podria sortir millor o pitjor, però que "una cosa bona" sortiria. El seu suport i la seva actitud van ser fonamentals aquest curs.
 
Durant l'estiu següent vaig anar millorant el projecte. Creant les webs de continguts i recursos, adaptant les TIC i les metodologies als grups, a les famílies professionals… I quan, al setembre, vaig descobrir que tenia altres grups, va tornar el desafiament, però ja no en forma d'improvisació, sinó de modificacions i adaptacions. Em vaig poder adonar que el treball de fons era bo i que aquest contratemps em podia servir per donar-li aquesta visió transversal, no sols de cursos, sinó, fins i tot, de famílies professionals.
 
I un desafiament que s'ha repetit els tres anys ha estat l'heterogeneïtat en la formació digital de l'alumnat i en la voluntat i l'interès per utilitzar les TIC. En general, l'alumnat se sent atret per aquestes metodologies i eines, però sempre algú, afortunadament, no comparteix aquesta visió. Dic afortunadament perquè aquesta situació m'ajuda a poder transmetre un altre dels valors fonamentals a l'alumnat: la tolerància i el respecte a la diversitat d'opinions. I és, precisament, amb elles com he superat aquest desafiament.
 
De quins resultats se sent més orgullosa i per què?
 
El resultat que més satisfacció em produeix és el de l'èxit del meu alumnat. Rebre un correu d'una exalumna amb l'enllaç a la web del seu negoci i la invitació a la seva inauguració i que el missatge comenci dient: "tot això va començar amb tu a classe", és molt emocionant.
 
Però no només situacions com l'anterior, que seria la culminació reeixida des d'un punt de vista més empresarial que educatiu. Per a mi també és un èxit brutal el d'una alumna que arriba al cicle amb més de 50 anys, que ni tan sols té compte de correu electrònic al setembre i que en dos mesos és capaç d'elaborar un Elevator Pitch, un CV creatiu i inserir-lo amb un codi QR en la web d'orientació que ha creat ella mateixa. Això és meravellós.
 
En el projecte esmenta la idea d'estendre la seva iniciativa als tutors i tutores de FP, de manera que passi a formar part del Pla d'acció tutorial del centre en l'àrea de formació professional. Què necessitaria per aconseguir-ho? Creu que aquest premi pot ajudar en el seu objectiu?
 
El que esmentava en el projecte com una simple idea per a aquest curs ja ha començat a agafar forma. Des de la Vicedirecció, que va ocupar aquest curs, i en col·laboració amb el departament d'orientació, comencem el procés de millora del Pla d'acció tutorial per a cicles formatius, recollint aquest projecte. L'objectiu principal és que l'orientació ocupi el lloc que li correspon en cadascun dels mòduls, dels cicles formatius i, en definitiva, al centre.
 
Amb això estarem ajudant tant els tutors i les tutores en la programació de les tutories com l'alumnat, perquè, tenint en compte la quantitat que convaliden els mòduls de FOL i EIE, el projecte en tutories els oferirà la necessària actualització en orientació i cerca d'ocupació.
 
El que necessitaré és motivació i implicació del grup de tutors, ja que la voluntat del departament d'orientació i la meva està consolidada.
 
Per descomptat que el fet d'haver obtingut aquest premi ens ajudarà a aconseguir l'objectiu plantejat. Que sigui valorat d'aquesta manera per una entitat com Educaweb li ofereix el valor afegit que necessitem per començar a convèncer i implicar els companys i les companyes de les fantàstiques possibilitats de desenvolupar el projecte en les tutories de FP.
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último