Els serveis d'orientació podran mesurar el seu impacte amb el projecte europeu Keyway

11/07/2018

     
Barcelona, 11 de juliol. Com mesurar l'impacte dels serveis d'orientació acadèmica i professional? El projecte Keyway ofereix als professionals de l'orientació, professorat, responsables locals i altres agents implicats un sistema d'indicadors que els permetrà mesurar els resultats i l'impacte dels seus serveis d'orientació.

Keyway respon a una necessitat transnacional per desenvolupar una metodologia de recollida d'indicadors de manera sistemàtica i pràctica. La mesura de l'impacte permetrà valorar i millorar la qualitat dels serveis d'orientació, així com disposar d'evidències per influir en el disseny de polítiques públiques d'orientació.

Es tracta d'un projecte aprovat en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, que compta amb la participació d'organitzacions públiques i privades de quatre països europeus: DEP. Institut, liderant la iniciativa, i la Diputació de Barcelona, Centre Studi Pluriversum (Itàlia), ISON Pyschometrica (Grècia) i HdBA University of Applied Labour Studies (Alemanya).
 
 

Mapes conceptuals, KPIs i una guia metodològica

 
El projecte ha desenvolupat tres eines per mesurar l'impacte dels serveis d'orientació: un Mapa conceptual d'impacte, un Sistema d'indicadors clau de rendiment (KPIs) i una Guia metodològica.

El Mapa conceptual d'impacte identifica i analitza les diverses àrees d'influència que tenen les accions d'orientació en la vida dels ciutadans i inclou un marc amb les dimensions principals per avaluar el seu impacte. S'ha creat a partir de recerca documental, sessions internacionals de pluges d'idees, entrevistes realitzades a 11 agents clau implicats en el camp de l'orientació, així com sessions de grup amb experts.

El mapa descriu dues àrees d'impacte: la individual i la social. La primera inclou elements personals (autoestima, autoeficàcia, confiança en si mateix, adaptabilitat, etc.), habilitats per gestionar la carrera professional (autoconeixement, gestió de les relacions, habilitats per crear una xarxa de contactes, etc.), i l'itinerari educatiu (el procés de presa de decisions, transició de l'escola a la formació postobligatòria, etc.). Quant a l'àrea social, es refereix a l'impacte dels serveis d'orientació a l'educació, l'ocupació, l'economia i la comunitat.

Cadascun d'aquests elements d'influència han estat analitzats a partir de metodologies de consens per poder determinar un sistema d'indicadors clau de rendiment (KPIs), amb el propòsit que els serveis d'orientació disposin de les mesures necessàries per avaluar i valorar els serveis que proporcionen. S'han definit un total de 44 indicadors, dividits per àrea d'influència, és a dir, a escala individual, del servei d'orientació o des del punt de vista social. Aquests indicadors s'han definit sobre la base dels resultats de qüestionaris a més de 40 experts: professors, psicopedagogs, joves, etc.

Com a part d'aquesta iniciativa també s'ha creat una Guia metodològica sobre com implementar aquests KPIs, amb el propòsit d'avaluar l'impacte dels serveis d'orientació i donar suport a la valorització i optimització d'aquests.

Els serveis d'orientació i els seus professionals podran beneficiar-se directament dels resultats del Keyway, ja que aquestes eines faciliten la metodologia, recollida d'evidència i el càlcul de l'impacte per proporcionar evidències als responsables públics i pressupostaris.
 

Un seminari pràctic per facilitar l'aplicació

 
Amb el propòsit de donar a conèixer els resultats d'aquesta iniciativa i reflexionar sobre el valor de disposar d'evidències de l'impacte de l'orientació, s'ha dut a terme un seminari sobre l'Avaluació de l'impacte dels serveis d'orientació, el passat 5 de juliol, a Barcelona.

En aquest esdeveniment s'han explicat les troballes del projecte i s'ha realitzat un taller pràctic entre els participants, amb l'objectiu de facilitar l'aplicació de les eines i la resolució dels possibles dubtes. El seminari ha estat inaugurat per Montserrat Oliveras, sòcia-fundadora de DEP Institut i directora-fundadora de Educaweb, i ha acabat amb un debat obert sobre els reptes i oportunitats de l'avaluació de l'impacte.

En aquest acte també han participat la directora de DEP Institut, Sílvia Amblàs i Jordi Plana, Gerent dels Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, partner del projecte; Rachel Nelson, responsable de projectes de DEP Institut; i tot l'equip de DEP Institut, que ha dinamitzat el taller pràctic. Addicionalment, Miguel Àngel Alegre, responsable de projectes de la Fundació Jaume Bofill, ha ofert una ponència sobre la importància de l'avaluació dels programes d'orientació i com realitzar-la.
 

DEP Institut i Educaweb, referents en recerca i orientació

 
DEP Institut exerceix tasques d'orientació acadèmica i professional a persones, institucions i centres des de 1998. DEP Institut també realitza activitats de recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l'obtenció, gestió i difusió d'informació, amb la finalitat de recolzar a les empreses, institucions públiques i entitats sense ànim de lucre en la seva presa de decisions.

Educaweb compta amb un portal amb informació sobre més de 30.000 cursos i 20.000 centres de formació. A més, ofereix continguts, eines i serveis d'accés lliure i gratuït que acompanyen a l'usuari a escollir la formació més adequada per desenvolupar el seu projecte professional i de vida. Des del seu origen, Educaweb ha destacat com a eina orientadora essencial per a la cerca de formació i informació, amb més de 12 milions de visites en els últims dotze mesos (unes 40.000 visites diàries) i més de 210.000 usuaris registrats.
 
 
Més informació:
http://www.keywayproject.eu
http://www.dep.net/es/
www.educaweb.com
 
Contacte de premsa:
redac@educaweb.com
93 215 13 65
 
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos Relacionados
Lo más Leido
Lo último