“ Volem que l'orientació sigui un recurs a l'abast de tothom en el moment que el necessiti ”

Joan Berlanga,
Regidor d'educació de l'Ajuntament de Sabadell. Menció Ciutat Orientadora 2017
28/02/2018

Quin és el valor de l'orientació acadèmica i professional per a la ciutat de Sabadell?

Altíssim. Entenem l'orientació com un element clau per facilitar el desenvolupament màxim dels nois i noies d'acord amb les seves potencialitats.

No n'hi ha prou amb disposar d'una bona oferta educativa, cal treballar per ajudar als alumnes a reconèixer les seves potencialitats i interessos i mantenir viu l'interès per aprendre, incrementar el nombre d'alumnes que cursen estudis postobligatoris, disminuir el nombre d'alumnes que abandonen uns estudis abans de finalitzar-los, trencar amb la dominància dels itineraris formatius basats en estereotips, perquè les expectatives formatives no responguin als estàndards de classe social d'origen o de sexe i perquè les famílies disposin d'eines per acompanyar els fills/filles en el procés formatiu i de presa de decisions.
 

Quins serveis s'hi ofereixen i a qui van destinats?

La regidoria d'Educació, la de Treball i Empresa i  el Servei de Joventut ofereixen una quantitat de serveis difícils de resumir, motiu pel qual animen als lectors i lectores a buscar informació exhaustiva a les corresponents pàgines web.

En Educació, puc esmentar el programa Posat'hi d'orientació individualitzada per alumnes sense graduat en ESO, la Fira de la Formació Professional d'Orientació per a alumnat que ha finalitzat 4r d'ESO, Batxillerat o Formació Professional, i alguns serveis dirigit a les famílies com el Tàndem família-escola i la Maleta de les famílies.

Pel que fa al Servei de Joventut, en tenim l'Oficina Jove (l'Oficina Jove Central i l'Oficina Jove a l'Institut), Assessories d'educació i formació  i de Mobilitat Internacional, el Programa de Garantia Juvenil per a joves entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen, Espais Joves i Tallers de suport i orientació a l'estudi.

Finalment, a Treball i Empresa treballem amb joves el coneixement d'oficis i el mercat laboral, però també amb persones majors de 45 anys,  amb tractament de salut mental, amb necessitats especials i, en definitiva, amb qualsevol persona que necessiti orientar la seva carrera professional i es trobi en procés de recerca de feina i/o formació.
 

De quin projecte o programa se senten més satisfets i per què?

Ens sentim molt satisfets de tots perquè cadascun d'ells respon a una necessitat, però avui destacaríem el més recent, que vol contribuir a desvetllar l'interès i el coneixement profund de les oportunitats formatives i laborals de la formació professional, tant per a joves com per a adults. M'estic referint a la Fira de la Formació Professional.

Ha estat possible gràcies al treball en xarxa entre els departaments municipals d'Educació, Joventut i Promoció Econòmica  i els  centres de formació professional i les empreses que, estem convençuts, són el tipus d'accions en què l'administració local contribuirà a reduir l'abandonament escolar prematur i a la millora de la qualificació professional i la inserció laboral dels nostres ciutadans.

Quins mecanismes de coordinació existeixen per facilitar la transició del món educatiu al laboral?

Hi ha un primer nivell de treball molt interessant que és el que fan els propis centres formatius amb les empreses vinculades al seu sector, però també els serveis que des de l'ajuntament es posen a disposició de les empreses per cobrir les seves demandes, borses de treball, processos selectius, espais de presa de contactes entre empreses i demandants d'ocupació... i per encarar el reptes de futur també aquesta és una de les línies de treball del Consell de la Formació Professional i Ocupació de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes recentment endegat.
 

Quins reptes es plantegen i com pensen afrontar-los?

Que l'orientació pugui ser un recurs a l'abast de tothom en el moment que el necessiti i optimitzar al màxim els recursos de què disposa la ciutat. En aquesta línia ens plantegem fer un salt qualitatiu en la millora dels serveis d'orientació a partir del treball coordinat en xarxa territorial per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la millora de la formació i qualificació professional dels ciutadans.
 
Per fer-ho possible estem treballant en dues qüestions. Una, impulsar espais de col·laboració i coordinació entre professionals. A títol d'exemple, en el marc del Consell de la Formació Professional de la conca del Ripoll i de la riera de Caldes hem organitzat la I Jornada d'orientadors per al coneixement mutu dels diversos professionals i la identificació dels reptes compartits a millorar a partir del treball en xarxa,  motor de projectes compartits o coordinats  i d'enriquiment i actualització professional de tots els actors orientadors.
 
En segon lloc, facilitar a la ciutadania el coneixement i els canals d'accés als recursos existents, per la qual cosa s'està elaborant un mapatge d'actors, serveis i recursos d'orientació a la ciutat ( anomenat ORIENTAmap). 
 

Què suposa la Menció Ciutat Orientadora per a la ciutat?

Un reconeixement al treball realitzat pels diferents actors que des de l'àmbit municipal o de la ciutadania han desenvolupat accions orientadores  i a la constatació que estem en una línia de treball encertada i un repte de futur per avançar en el treball en xarxa i en  l'acompanyament integral (personal, formatiu i professional) dels ciutadans.
 
 
 
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último