“ A l'FP, les competències professionals han d'anar lligades a les transversals ”

Miriam Pascual,
Professora de Formació i Orientació Laboral. Categoria Professionals 2017
28/02/2018

Descarrega el projecte en pdf

En què consisteix el projecte i des de quan l'aplica als mòduls de Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) de formació professional?

El projecte OrientaT, MotivaT, EmprènT: Desenvolupant Habilitats del Treballador del Segle XXI plasma experiències que tenen a veure amb el desenvolupament dels continguts i l'elaboració i el desenvolupament de recursos relacionats amb el currículum dels mòduls de Formació i Orientació Laboral i Empresa i Iniciativa Emprenedora des d'una perspectiva creativa, pràctica i innovadora.

Neix amb la vocació de constituir una experiència d'aprenentatge vital per mitjà de recursos que motiven, com a excusa per aprofitar-ne la potencialitat educativa i orientadora. Hem dut a terme activitats pioneres, originals i motivadores (design thinkingelevator pitch, pluja de MEMES, Emprèn-te...) amb la finalitat, en definitiva, d'impregnar d'imatges i creativitat les diferents parcel·les formatives més enllà de l'aula amb una vocació orientadora.

El projecte gira entorn del desenvolupament de les soft skills (competències transversals). Per què?

En la situació de crisi social que hi ha, la formació professional ha de respondre no només amb capacitats pròpiament tècniques, sinó també amb altres recollides en el Sistema Nacional de Qualificacions: comunicació, negociació, gestió de conflictes, presa de decisions...

Aquestes habilitats són el contingut de l'especialitat de FOL i són comunes per a qualsevol professional; per això dotem els nostres mòduls d'un caràcter transversal, presents en tots els títols i currículums de formació professional. Al llarg de la vida laboral, els meus alumnes hauran de treballar en equip, enfrontar-se a una entrevista de feina, relacionar-se amb els altres... Són unes habilitats que poden entrenar-se i que cada vegada són més sol·licitades per les empreses.

Què aporta el seu projecte a la formació professional?

Els alumnes que comencen els estudis d'FP en els cicles formatius entenen que la motivació per aprendre està lligada a la seva inserció al món laboral com a objectiu últim de la formació professional. A través del meu projecte, doncs, és possible formar treballadors polivalents que sàpiguen no només canviar una roda, sinó també resoldre una reclamació d'un client insatisfet, gestionar les emocions, etc.

Considero, a més, que comporta una modernització de l'FP, ja que ajuda a superar la falsa creença que només a l'ESO i al Batxillerat es duen a terme activitats innovadores. En darrer terme, implica una dignificació de l'especialitat de FOL en l'FP i posa de manifest que les competències professionals han d'anar lligades a les transversals.

Quina o quines de les més de vint activitats que inclou en el projecte són transferibles a altres escenaris?

Si es realitzen les adaptacions adequades, pot desenvolupar-se amb alumnes de Batxillerat, en escoles d'adults, FP bàsica, joves de centres cívics, escoles-llar... Totes les activitats són plenament transferibles, perquè al cap i a la fi el nexe comú que presenten els col·lectius esmentats no és cap altre que el de ser, al final del camí, treballadors.

Es fa imprescindible implantar i establir una cultura que conjumini l'emprenedoria, l'orientació sociolaboral i professional, la igualtat de gènere i les oportunitats, la prevenció de riscos professionals i les habilitats socials. De la mateixa manera que no ens passa pel cap que un alumne no sàpiga fer una regla de tres, o no conegui Cervantes, els futurs professionals han de desenvolupar les habilitats del treballador del segle XXI.

Què ha suposat obtenir el Premi Educaweb per segona vegada, després de guanyar, el 2015, en la categoria de Menors de 35 anys amb projectes no aplicats?

Aquest premi constitueix un honor i un al·licient per prosseguir el treball començat, i, a més –permeteu-me la broma–, per passar de ser jove talent a jugar en la lliga dels veterans. Esperem que els projectes com el premiat convencin a qui procedeixi de la necessitat d'una formació i orientació laboral adequada en tots els nivells educatius. El canvi de mentalitat ja està funcionant: el que val, per a la formació professional.
 
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último