“ Una administració com la nostra ha d'esforçar-se en sumar i buscar el màxim de complicitats per poder ser útil ”

David Ricart,
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Menció Educaweb 2017
28/02/2018

Quin és el valor de l'orientació acadèmica i professional per al Consell Comarcal?
 
Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental els temes vinculats a l'orientació acadèmica i professional són elements cabdals que vertebren bona part de la tasca que es du a terme des de les àrees vinculades: joventut, ensenyament i desenvolupament local.
 
De fet, des de la dècada del 2000, existeix la necessitat de compartir, intercanviar, potenciar i millorar els diferents aspectes que faciliten la transició de les persones joves entre la formació i la inserció laboral i social i per això s'ha anat treballant estretament amb els agents implicats. Tot plegat es va materialitzar en la constitució, l'any 2006, de la Xarxa de Transició Escola Treball del Vallès Oriental (Xarxa TETVO).
 
Entenem que aquesta transició entre l'etapa formativa inicial i el treball és un procés que s'inicia en el moment en què el o la jove surt a la cerca d'una primera feina fins que aconsegueix una certa consolidació professional que li permet afrontar, amb garanties d'èxit, les exigències del mercat de treball. I som conscients que aquest és un fenomen complex i dilatat en el temps que s'ha d'abordar de la manera més integral i integrada possible amb la presència de tots els recursos i agents del territori que, amb diferents nivells de responsabilitat participen, intervenen, faciliten o lideren l'entramat que possibilita el trànsit entre la formació i el treball.
 
Quins serveis s'ofereixen i a qui van destinats?
 
Els serveis que s'ofereixen des del Consell Comarcal són bàsicament tres. El primer és la Xarxa Transició Escola Treball: el treball de la xarxa s'estructura al voltant dels quatre elements principals que configuren la transició: la informació, l'orientació, la formació i la inserció.
 
Tot plegat orientat a la millora dels diferents aspectes que faciliten la transició de les persones joves entre la formació i la inserció laboral i social. Amb la xarxa es potencia la creació d'un espai d'intercanvi i reflexió per a la millora de la pràctica professional dels i les participants de la xarxa; i el foment del treball transversal i la cooperació intermunicipal que permeti la participació de joves, agents i institucions del món social, econòmic, formatiu i polític. El  principal producte del treball de la Xarxa és la Fira Guia't, la fira d'orientació educativa que celebrem cada any, i que serveix per treballar sobretot amb els alumnes de 4rt d'ESO respecte a la seva orientació cap a l'ensenyament postobligatori.
 
En segon lloc els programes vinculats al SOC, que són: Fem Ocupació, Joves per l'Ocupació
i Convocatòria de Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de Garantia Juvenil. Aquests programes promouen la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves d'entre 18 i 29 anys i fer-los un acompanyament per promoure la seva millor ocupabilitat (inserció laboral, retorn al sistema educatiu, etc.).
 
I per últim el Programa de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil, és a dir, les persones joves entre 16 i 29 anys. El treball que fem des de la comarca pretén potenciar especialment el seguiment i tutorització dels joves susceptibles de participar en el projecte, potenciant l'acompanyament i l'acostament a la realitat i vivència d'aquests joves. Per altra banda, també es pretén potenciar la relació i coordinació interinstitucional, és a dir, enfortint el treball que es fa amb les entitats i organismes de la comarca, així com la relació i coordinació interdepertamental amb el conjunt d'àrees implicades (desenvolupament local, promoció econòmica, educació, serveis socials) dels diferents ajuntaments de la comarca. 
 
De quin projecte o programa se senten més satisfets i per què?
 
Creiem que seria un pèl injust destacar un programa per sobre els altres. És evident que per a nosaltres la Fira Guia't, el principal producte que es desprèn de la Xarxa TETVO, és un producte molt important i cabdal en la nostra feina de transició educativa i d'acompanyament als joves en el seu pas d'ensenyament obligatori al postobligatori, i ,per tant, estem molt satisfets de la feina feta. Però la Fira Guia't no seria possible sense la base d'un bon treball en xarxa amb els agents i les institucions implicades, amb els professionals que cada cop més se senten més seva la fira i el treball envers l'orientació el prioritzen.

De fet, podríem dir que és un treball que posa èmfasi en la governança local; en com, a partir de la relació i les complicitats entre els agents implicats, podem liderar un treball i una gran línia d'actuació com la que apuntàvem, l'orientació i acompanyament als joves en la seva transició cap al món laboral i/o de tornada al món acadèmic.
 
Per tant, per nosaltres el que és clau és el treball que fem per  motivar especialment als joves que no tenen clar quin itinerari formatiu seguir un cop superada l'ESO i també el suport i orientació per adults, famílies i professionals implicats en el procés formatiu dels joves de la comarca. I aquest treball és evident que es fa de forma especial els dies de la Fira Guia't però també al llarg de l'any a través del treball.
  
Quins mecanismes de coordinació existeixen per facilitar la transició del món educatiu al laboral?

 
Els mecanismes de coordinació es fonamenten sobretot en el treball interinstitucional, destacant, en l'àmbit de la formació i l'ocupació els projectes següents.

La Xarxa de Transició Escola Treball, que ja hem anat explicant en apartats anteriors i que està formada per diversos agents i entitats, destacant sobretot els 20 ajuntaments membres (*). Es compta també amb la participació de Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme del Departament d'Ensenyament i Diputació de Barcelona, així com el suport de la Direcció General de Joventut. Els sindicats majoritaris, CCOO I UGT, també estan implicats en aquesta Xarxa. La Xarxa es coordina des del Consell Comarcal (concretament des del Servei Comarcal) però es potencia molt el treball coordinat especialment amb l'Ajuntament de Granollers (capital de comarca i municipi que acull sempre la Fira) i la resta d'agents implicats. Des de la Xarxa també es potencia la implicació dels centres d'ensenyament de secundària de la comarca, molt especialment els que ofereixen cicles formatius professionals.

Taula El Vallès Oriental Avança, que treballa amb l'objectiu de promoure la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia al Vallès Oriental. És un organisme amb presència tant de representants polítics com dels agents socials (sindicals i empresarials) però que volen treballar amb unes línies estratègiques molt clares: acordar millores o línies d'actuació amb relació a les infraestructures comarcals, la millora de l'ocupació i la diversificació econòmica
i la formació a la comarca; en concret, es treballa per fer  un mapa de la formació que detecti mancances i trobar les solucions adients a la millora de la formació comarcal en l'àmbit professional. Aquest darrer punt es concreta amb l'elaboració de l'estudi L'Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental.
 
I, d'altra banda, també es fa una aposta important pel treball interdepartamental, amb una coordinació (a través del Comitè de Direcció, constituït pels caps d'àrea del CCVOR) que s'intenta que sigui el màxim de constant entre les diferents àrees del Consell per tal de coordinar esforços, recursos humans i compartir projectes.
 
 Quins reptes es plantegen i com pensen afrontar-los?
 
A l'hora de plantejar-nos reptes creiem que d'entrada hem de tenir ben present què som. Som un consell comarcal que dóna suport i servei als 39 municipis de la comarca, que aglutinem més de 400.000 habitants, i amb un important pes de municipis petits, de menys de 10.000 habitants.
 
Això vol dir que com a Consell la nostra feina és, sobretot, plantejar actuacions útils als municipis, que son els usuaris finals de moltes de les nostres polítiques i donar suport a les activitats que des del territori s'impulsen. I evidentment posar a la ciutadania al centre de la nostra activitat.
 
Per tant, el treball vinculat a l'orientació i l'acompanyament en la transició educativa i laboral per nosaltres és un repte important i que ens estimula a treballar, encara més, en xarxa, de forma transversal, acompanyant i donant suport als ens implicats. I aquesta tasca l'afrontem multiplicant esforços, intentant maximitzar recursos i buscant les aliances necessàries. Però aquest treball el fem no només en aquest tema; de fet, crec que és una característica d'una administració relativament petita com la nostra, que ha d'esforçar-se en sumar i buscar el màxim de complicitats per poder ser útil, donar el servei que ha de donar i intentar excel·lir en aquest esforç.
 
Què suposa la Menció Educaweb per al Consell?

Doncs per nosaltres és evident que aquesta menció és un orgull i ens fa estar satisfets de la feina feta. El proper mes de març celebrarem la novena edició de la Fira. Això vol dir que fa gairebé 10 anys que cada any organitzem aquesta fira d'orientació acadèmica en la qual s'impliquen, amb molta empenta, ajuntaments, administració supramunicipal, centres expositors, professorat, etc., i aquest esforç continuat també es reflecteix en el fet que intentem sempre innovar, millorar la Fira, etc.
 
La Fira la vam començar treballant de forma estreta amb Educaweb, com a empresa que va gestionar i dura a terme el 80% del treball relatiu a la Fira, però mica en mica hem anat assumint com a pròpies totes les tasques relatives a la organització, gestió, etc. de la Fira Guia't i avui estem orgullosos de dir que el 99% de les tasques les assumim com a pròpies, no només el personal del CCVOR sinó també el conjunt de professionals dels municipis i dels ens que formen part de la Xarxa TETVO. Per tant, la menció suposa el reconeixement a una feina i un esforç compartit amb tots els qui ens impliquem en la tasca d'orientació i acompanyament als joves i el seu entorn.


(*) Els ajuntaments esmentats són: Ajuntament de Bigues i Riells, Ajuntament de Caldes de Montbui, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Ajuntament de La Garriga, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de La Llagosta, Ajuntament de Lliçà d'Amunt, Ajuntament de Lliçà de Vall, Ajuntament de Llinars de Vallès, Ajuntament de Martorelles, Ajuntament de Montmeló, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament del Montseny,  Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de La Roca del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.
 

 
 
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos relacionados
Lo más leído
Lo último