Curso - Taller Introducción al lenguaje de signos

Fundació Catalana de l'Esplai

Descripción

En este curso se da a conocer el lenguaje de signos y se facilita a los profesionales de la educación una herramienta comunicativa, adecuada a las necesidades específicas de cada colectivo. 

Temario

  1. Introducció a la llengua de signes (cultura i necessitats comunicatives de les persones sordes).
  2. Comunicació no verbal.
  3. Alfabet dactilològic (alfabet en llengua de signes), espai signal, números cardinals...
  4. Vocabulari: noms propis i salutació, pronoms, família, colors, dies de la setmana, mesos de l'any, animals,frases de cortesia...
  5. Traducció de frases, cançons, contes, de llengua oral a llengua de signes.
  6. Dinàmiques de grup i jocs.

Destinatarios

A personas interesadas en adquirir conocimientos sobre el lenguaje de signos

Idiomas en los que se imparte

Catalán

Titulación obtenida

Diploma emès per el Centre d'Estudis de l'Esplai.

Promociones

Les entitats que tenen treballadors/es en règim General de la Seguretat Social gaudeixen d'un fons econòmic per a la formació contínua. La formació resulta gratuita, ja que es tramita la bonificació a través del butlletí de cotització TC1 que correspongui al mes en que hagin finalitzat.
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Curso - Taller Introducción al lenguaje de signos
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X