Ciclos formativos grado superior de prevención de riesgos profesionales

IES Pere Martell

Descripción

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme la planificació d'activitats que puguin comportar danys per als treballadors o les treballadores, les instal·lacions o l'entorn; promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa; vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequació dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats.

La durada és de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i 390 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Ciclos formativos grado superior de prevención de riesgos profesionales
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X