Ciclos formativos grado medio de soldadura y calderería

Ciclo formativo de grado medio
Presencial

Descripción

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, i per fer el manteniment d'equips i mitjans auxiliars.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Soldadura i caldereria (LOGSE).

Ciclos formativos grado medio de soldadura y calderería
IES Pere Martell
Campus y sedes: IES Pere Martell
IES Pere Martell
Autovia de Salou s/n 43006 Tarragona
Cursos más populares
Temas relacionados
X