1

Universidades de verano de Lingüística y literatura en Barcelona

  • Universitat d'Estiu Ramon LLull
    Universitat d'Estiu Ramon LLull
    Barcelona
    La Universitat d’Estiu Ramon Llull és un espai d’aprenentatge obert a tots els públics, que ofereix activitats en temàtiques diverses. A la nostra Universitat aspirem a una formació en constant ampliació i aprofundiment, no només capaç d’assumir les constants novetats de la nostra societat i els reptes del món globalitzat sinó també apta per a la crítica quan aquesta es fa necessària. Desenvo...