Cultura Emprenedora a l'Escola, un programa de la Diputació de Barcelona

Francisco Ferron Carrion,
Tècnic d'Educació a la Diputació de Barcelona (Catalunya)
24/07/2019

Els darrers anys, la UE ha instat els Estats membres a treballar l'emprenedoria, des de l'àmbit educatiu.
 
D'altra banda, a l'Estat Espanyol la LOE ja introduïa al 2006, com a competència clau  el "sentit d'iniciativa i esperit emprenedor". Posteriorment la LOMCE planteja, entre altres objectius, millorar l'ocupabilitat i estimular l'esperit emprenedor dels estudiants. Com a novetat, l'emprenedoria entra a formar part dels objectius generals d'Educació Primària .
 
La legislació educativa en el context de Catalunya pren com a referència la recomanació del Parlament Europeu i els plantejaments de l'estat Espanyol, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent i estableix que hi ha vuit competències bàsiques.
 
La vuitena és la: Competència d'autonomia i iniciativa personal i emprenedoria, que està associada a uns determinats coneixements, habilitats i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d'un mateix i l'autoestima, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, d'imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d'aprendre de les errades, d'assumir riscos i de treballar en equip.
 

El Programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE)

 
En aquest context, la Diputació de Barcelona va crear l'any 2011 el Programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE), assumint el repte de liderar i impulsar, a la demarcació de Barcelona, un programa d'educació emprenedora.
 
El Programa CuEmE estableix un marc d'actuació i de col·laboració amb les entitats locals amb la finalitat de crear, a cada territori, una Estratègia local d'impuls de la cultura emprenedora a l'escola; aportar una metodologia de treball per projectes en el centre educatiu per al desenvolupament de les capacitats emprenedores a l'aula; capacitar també els professionals docents i tècnics municipals per dur a terme el desenvolupament del Programa conjuntament entre l'entorn local i centres educatius, i aportar recursos pedagògics i materials de suport.
   
"La Diputació de Barcelona va crear l'any 2011 el Programa Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE), assumint el repte de liderar i impulsar, a la demarcació de Barcelona, un programa d'educació emprenedora".


Objectius immediats i finalitats del Programa CuEmE

 
El Programa té dos objectius immediats: el primer és l'adquisició dels valors, habilitats i capacitats vinculades a l'emprenedoria: la iniciativa, la responsabilitat, l'assumpció de risc, la perseverança, l'aprofitament de recursos i el treball en equip. El segon és reforçar les competències bàsiques: competència matemàtica, lingüística, digital, social, artística, i el coneixement del món físic.
 
A mitjà i llarg termini, el Programa CuEmE, pretén augmentar la implicació entre el sistema educatiu i el productiu mitjançant la creació de mecanismes d'intermediació i afavorint relacions estables amb els centres educatius.
 
També vol afavorir la millora dels resultats educatius. L'educació emprenedora pot ajudar a millorar l'experiència educativa entre els alumnes amb risc d'abandonament escolar, com ho demostren diversos estudis.
 
Un altra fita a assolir és incrementar el nivell i la qualitat de la feina a llarg termini. L'educació per a l'emprenedoria fomenta les capacitats vinculades a la iniciativa i autonomia personal. Això ajuda a millorar les capacitats de gestió de les empreses, i repercuteix en la generació de més empreses potencials.
 
Finalment,  es pretén capacitar les persones per impulsar els seus projectes professionals i vitals. S'ha demostrat que la incorporació de projectes d'educació per a l'emprenedoria en el sistema educatiu té un impacte significatiu en el domini afectiu dels estudiants, particularment en tot allò relacionat amb la motivació, confiança en ells mateixos, compromís, determinació, creativitat i planificació
 

Bases del funcionament del Programa CuEmE

 
El Programa es fonamenta, d'una banda en l'Estratègia local (EL) i de l'altra en el Projecte educatiu a l'aula.
   
 
 
La finalitat de l'estratègia local és fomentar la vinculació i interacció entre els centres educatius i els recursos educatius, socials i productius del municipi  o d'un territori més ampli.
 
En cada municipi l'estratègia local es desplega d'acord amb el plantejament que fa l'ens local, però en general te aspectes que comparteix amb les estratègies d'altres llocs, com ara: el pla de comunicació del Programa, les visites a empreses i cooperatives, el suport de l'ajuntament en la constitució de la cooperativa, o l'estratègia d'incorporació de noves escoles al projecte.
 
L'estratègia local la planteja l'ens local amb la col·laboració dels centres educatius i el suport de les escoles. Els ajuntaments i ens locals són el motor que assegura que el Programa vagi més enllà de les aules i s'enriqueixi de l'entorn.
   
Durant un curs escolar, l'alumnat del cicle superior de Primària, crea i gestiona una cooperativa a l'aula amb una activitat empresarial de fabricació i comercialització directa de productes artesanals elaborats pels mateixos alumnes. Desenvolupen una activitat lúdica i creativa basada en una educació en valors relacionats amb l'excel·lència individual, elements socials i de convivència i s'inicien en els continguts de l'àmbit laboral i d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 
La cooperativa es desenvolupa en 8 fases: s'inicia amb la creació de la cooperativa, el registre a l'Ajuntament i l'obtenció del CIF. A partir d'aquest moment, els cooperativistes van avançant al llarg de les diferents fases del seu projecte: creant la imatge de la cooperativa, generant idees de productes i fent l'estudi de mercat, cercant finançament per al seu projecte, fabricant els productes i venent-los el dia del mercat. Una part dels beneficis obtinguts el dia de la venda es lliuraran a una entitat social i la resta serviran per realitzar una activitat conjunta entre tot el grup.
 
"S'ha demostrat que la incorporació de projectes d'educació per a l'emprenedoria en el sistema educatiu té un impacte significatiu en el domini afectiu dels estudiants, particularment en tot allò relacionat amb la motivació, confiança en ells mateixos, compromís, determinació, creativitat i planificació".

La metodologia del projecte educatiu a l'aula es caracteritza per:
 
 
El professorat ja no és la font del coneixement, sinó un agent d'idees. La seva tasca no és només ensenyar, també és afavorir les condicions per aprendre, i donar a l'alumnat oportunitats per a la reflexió i l'autoavaluació.
 
Els i les alumnes tenen un paper més actiu a l'aula, han de prendre decisions, treballar cooperativament, tenir iniciativa, fer presentacions... en definitiva construir el seu propi coneixement.
 
Gràcies a la tecnologia, els alumnes poden fer connexions amb el món exterior, trobar més recursos i tenir una forma pràctica d'accés al món real.
         

Actors implicats

 
El Programa CuEmE compta amb la implicació d'un gran nombre d'entitats i/o agents que intervenen en el seu desenvolupament:
   
La Diputació de Barcelona, lidera la globalitat del Programa i promou la seva extensió en el territori. Coordina de manera general el Programa CuEmE, n'elabora el Pla Operatiu i selecciona els municipis participants. A més, reforça la implementació del Projecte Educatiu en els centres educatius i fa el seguiment de l'estratègia local en els municipis. Finalment, finança el Programa en la seva totalitat, dissenya i coordina la formació i n'estableix el seguiment i l'avaluació.
   
Lideren i implementen el Programa en el municipi a través de l'estratègia local. Les entitats locals treballen en una doble via: d'una banda, amb la Diputació que assegura la inclusió del Programa i d'altres accions que afavoreixin l'emprenedoria a l'estratègia local, i d'altra banda, apropa la realitat econòmica, social, administrativa, a les comunitats educatives.
   
La comunitat educativa és considerada en el sentit més ample. S'implica en el CuEmE l'equip directiu, el professorat, les famílies i, evidentment, l'alumnat.
   
La Generalitat de Catalunya atorga el reconeixement com a projecte innovador i acredita la formació del professorat.
 
La Federació de cooperatives de treball, la Fundació Seira, empresaris/empresàries locals, escoles de grau, gremis d'associacions empresarials i universitats. Faciliten la feina de les cooperatives.
 
Els alumnes contacten amb les ONG del territori i/o  entitats socials per concretar l'aportació d'una part dels beneficis.
 

Evolució i creixement del Programa CuEmE

 
El Programa va començar el curs 2011/12 amb 373 alumnes de 7 escoles de 7 municipis, que van constituir 15 cooperatives. Durant els vuit cursos del CuEmE s'han incorporat progressivament noves escoles i nous ens locals.
 
En aquests moments totes les comarques de la demarcació de Barcelona tenen escoles participants del CuEmE. En el curs 2018/19 han participat: 9.508 alumnes de 216 escoles de 92 municipis i 50 ens locals i han constituït 394 cooperatives.
Comentar
Nombre
Correo (No se mostrará)
Título
Comentario Límite 500 caracteres. Sólo puedes introducir texto sin formato HTML.
He leído y acepto la política de privacidad
Suscríbete a nuestras publicaciones
Cursos Relacionados
Lo más Leido
Lo último