Curso de Mención en Teatro Musical

Curso
Oficial / Homologado
Presencial
Manresa(Barcelona)
2 años
125 €

Descripción

Per a una escola que, primerament, pretén desvincular-se de la centralitat i que busca una alternativa a la formació actoral focalitzant en la creació, hem pensat que dedicar un temps de la formació, a la provatura i l'anàlisi de la feina externa a l'escena seria ideal per ampliar el coneixement de l'intèrpret creador. L'actor no és un simple executor de gestos i repetidor de paraules, l'actor és un cos viu amb una voluntat expressiva, un ésser que decideix per si mateix.

Per ampliar l'aspecte de la creació oferim aquesta branca que no ha d'estar pas desvinculada de l'actor i que en tot cas ha de ser una evolució d'aquest. Primer trencar esquemes corporals i de pensament, i un cop fet aquest procés podem tornar a la lògica i l'estructura que pot requerir la dramatúrgia i la direcció. Aquestes són, doncs, les dues vies que vehicularan aquesta menció: la intuïció i la lògica, el desbordament creatiu i l'estructura, el caos i l'ordre.

 

Temario

Primer any de la MENCIÓ

No hi ha divisió entre direcció i dramatúrgia, sinó que aniran de la mà. El primer semestre l'impartirà un docent i el segon un altre, per tal que els alumnes tinguin diferents visions de la creació escènica.

Segon any de la MENCIÓ

Divisió de les assignatures i divisió interna de les mateixes:

Pel que fa a la dramatúrgia: una part d'ESTRUCTURES i una part de CREATIVITAT. S'aniran alternant, però sempre recordant que són dues vessants de la creació que van jntes, i que a l'aula les semparem per tal d'analitzar-les, treure'n conclusions i ampliar la nostra tècnica per tal d'assumir-la i que esdevingui de manera natural en un futur.

Pel que fa a la direcció tenim la part d'ESCENIFICACIÓ i la de CREACIÓ. Com posar davant dels propis ull allò que has imaginat? Com transmetre als intèrprets el joc que proposes? Treballarem la mirada per tal de llegir bé, no només el text sinó els intèrprets i el moviment a l'espai. Focalitzarem en l'articulació del discurs a escena i l'evolució significant de l'acció escènica.

Destinatarios

Actors amb experiència o interessats ens adquirir eines relatives  a la direcció i dramatúrgia.

Requisitos

18 anys

Prueba de acceso

Duración

2 anys

Prácticas

Bolsa de empleo

Rellena este formulario para más información

Curso de Mención en Teatro Musical

Central de Teatre

Campus y sedes: Central de Teatre

Central de Teatre
C.Mossèn Vall, 38 Manresa (Barcelona)

Cursos más populares

On-line
Consultar precio
Presencial
BIlbao (Bizkaia)
8.880 €
Presencial
BIlbao (Bizkaia)
5.000 €

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos