Escola familiar agrària Quintanes

Gestión forestal i del medio ambiente

Escola familiar agrària Quintanes

Descripción


Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d'acord amb la legislació vigent.Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, maquinària i instal•lacions agroforestals, tècniques d'educació ambiental, gestió dels aprofitaments del medi forestal, gestió i organització del viver forestal, gestió cinegética, gestió de la pesca continental, gestió de boscos, gestió de la conservació del medi natural, defensa contra incendis forestals, projecte de gestió forestal i conservació del medi, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora i formació en centres de treball.


Ver más

Requisitos

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d'accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista.

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Gestión forestal i del medio ambiente

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Gestión forestal i del medio ambiente