Gestión forestal i del medio ambiente

Ciclo formativo de grado medio
Presencial
Les Masies de Voltregà(Barcelona)
2 años

Descripción

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d'acord amb la legislació vigent.

Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, maquinària i instal•lacions agroforestals, tècniques d'educació ambiental, gestió dels aprofitaments del medi forestal, gestió i organització del viver forestal, gestió cinegética, gestió de la pesca continental, gestió de boscos, gestió de la conservació del medi natural, defensa contra incendis forestals, projecte de gestió forestal i conservació del medi, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora i formació en centres de treball.

Requisitos

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d'accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista.

Bolsa de empleo

Coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals; encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals;

Gestión forestal i del medio ambiente

Escola familiar agrària Quintanes

Campus y sedes: Escola familiar agrària Quintanes

Escola familiar agrària Quintanes
Carretera BV-4608 Km 13,2 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona)

Cursos más populares

On-line
Consultar precio
Presencial
Ávila
Consultar precio
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Barcelona | Bilbao (Bizkaia) | Córdoba | Gijón ...
Consultar precio
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Barcelona | Bilbao (Bizkaia) | Córdoba | Gijón ...
Consultar precio

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos