Cursos por modalidades

Cursos por titulación

Propias 2

Descripción del centro

L'any 1972 es va inaugurar el CERE Ribot i Serra (Centre Escolar de Règim Extraordinari). Durant el curs 1989-90 va començar a transformar-se en un Institut d'Ensenyament Secundari (IES).

A partir d'aquell curs, el centre es va convertir en un centre pilot i experimental de Secundària (DOG 29/12/89) i després de 3 cursos va passar a ser definitivament un institut d'educació secundària, l'IES Ribot i Serra. El curs 2000-01 va començar a impartir també cicles formatius de formació professional, concretament el de perruqueria (GM) i d'Animació sociocultural (GS).

La nostra comunitat educativa està formada per aproximadament 500 alumnes, 60 professors i professores, el Personal d'Administració i Serveis (PAS), l'AMPA i els membres del Consell Escolar.

Cursos más populares

Campus y sedes

IES Ribot i serra
Concha Espina, 33 08204 Sabadell (Barcelona)

Otros centros que pueden interesarte

X