Descripción del centro

L'Institut de Geomàtica és un consorci públic sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La missió de l'Institut és el foment de la Geomàtica a través de la recerca i la docència aplicada en benefici de la societat i satisfer les necessitats socials i industrials tant a nivell nacional com internacional.La Geomàtica és l'art, la ciència i la tecnologia que tracta de l'adquisició, l'emmagatzematge, l'organització, l'anàlisi, la disseminació, l'administració i explotació de la informació geo-referènciada.La Geomàtica inclou:

- fotogrametria i teledetecció

- geodèsia, topografia geodèsica i navegació de precisió

- representació i gestió i modelat de la geo-informació

Campus y sedes

Institut de Geomàtica
Av. Carl Friedrich Gauss, 11, 08860 Castelldefels (Barcelona)

Otros centros que pueden interesarte

X