Descripción del centro

El Centre de Cultura de les Dones es proposa com un espai de trobada, intercanvi i creació, que reculli les aportacions que en el terreny de la cultura han promogut les dones des de sempre i en tots els àmbits. Entenem aquest espai cultural de dones com un instrument de participació i de millora de la qualitat de les condicions d’accés de les dones a la cultura com a emissores i també com a receptores.

La proposta s’insereix dins d’una relectura del concepte de cultura que inclogui tot allò que de forma explícita o implícita han produït les dones en tots els ordres de la seva expressió social, pública o privada, pertanyin o no al nostre àmbit territorial.

Campus y sedes

CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON
Sant Pere Més Baix, 7 08003 Barcelona

Otros centros que pueden interesarte

X