Novedades editoriales - Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010

Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010

Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010

 • Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2010

  Autor: Àngel Tarriño, Gerard Ferrer, José Luis Castel. Coord. Teresa Llobet
  Editorial: Fundació BCN Formació Professional

  Año: 2011

  Páginas: 182

  Idioma: Catalán
  Depósito legal: B -3551-2011
   

  Contenido:

  L'Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional ha iniciat enguany el disseny i l'elaboració d'un sistema d'indicadors de la formació professional per respondre a dues línies estratègiques d'actuació preferent. En primer lloc, el monitoratge del sistema de formació professional a la ciutat de Barcelona mitjançant l'establiment d'un recull sistemàtic i permanent d'indicadors de formació professional; posterioment, l'anàlisi dels diferents subsistemes de formació professional per a l'avaluació de l'evolució i l'estat actual de la formació professional a Barcelona, així com l'anàlisi del seu encaix en el mercat de treball.

  L'Anuari constitueix el primer lloc de referència que aglutina i sistematitza dades tant de formació professional inicial com per a l'ocupació, així com dades de mercat de treball, amb la finalitat de posar a disposició de la comunitat informació rellevant que permeti la reflexió i l'anàlisi sobre el mateix sistema. Així doncs, aquest Anuari de l'FP 2010 aporta criteris específics que permeten orientar la planificació i gestió de les actuacions públiques a partir d'evidència empírica, que contribueixi al monitoratge del sistema de formació professional a la ciutat.