Química ambiental

IES de Vic

Descripción

Grau superior
1400 hores. (1 curs acadèmic)

De què treballaras?
Tècnic en depuració d'aigües.
Tècnic en tractament de residus.
Tècnic en control atmosfèric.
Tècnic en auditories i avaluació d'impactes.

On treballaràs?
En indústries i laboratoris de qualsevol sector que tracti aigües, residus sòlids o controli la contaminació atmosfèrica, consultoris mediambientals i empreses d'instal·lacions d'equips descontaminants.

Temario

Organització i gestió de la protecció ambiental 90 hores
Control d'emissions a l'atmosfera 120 hores
Control de residus 90 hores
Tècniques d'anàlisi fisico-químiques, químiques i microbiològiques d'aigües 210 hores
Estacions depuradores d'aigües residuals 90 hores
Seguretat química i higiene industrial 90 hores
Relació àmbit de treball 60 hores
Formació i orientació laboral 60 hores
Formació en centres de treball 440 hores
Síntesi 60 hores
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Química ambiental
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X