Escola ISC

Preparació per a les proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics

Escola ISC

Descripción

El centre prepara les proves d'accés a cicles formatius de Grau Superior que són uns exàmens lliures que es fan al mes de maig en una convocatòria única i aprovant-la permet a l'alumne accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Aquesta prova serveix per qualsevol Cicle Formatiu llevat de les proves dels ensenyaments artístic que també preparem al centre.Per accedir al un cicle formatiu de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o superar la prova d'accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 19 anys (o 18, les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir.)Tenim molta experiència en aquestes proves, i els resultats ens avalen ( 96% d'aprovats) tenim material propi i fem proves mensuals per treballar en aquests resultats.Quan l'alumne ha aprovat, des del centre els ajudem a buscar la seva orientació professional en diferents centres específics del seu perfil professional.
Ver más

Temario

Proves d'acces a Cicles Formatius de Grau Superior (FP)
Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys d'edat o complir-los durant l'any que es fa la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any que es fa la proova) i han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional del mateix grup d'itineraris.

La prova té dues parts:
- La part comuna, formada per dos blocs de dues hores cada un; en el primer s'han de fer els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon, els exercicis de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
- La part específica, la part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de l'opció A, l'opció B o l'opció C.

Proves d'acces a Cicles Formatius de Grau Superior d'arts plàstiques i disseny
Les persones que volen accedir un cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny però no tenen el títol de batxillerat (o d'estudis equivalents) han de superar la part comuna i la part específica de la prova.
Per poder fer la prova, aquestes persones han d'haver complert els 19 anys o complir-los l'any que es fa la prova o tenir complerts els 18 anys i un títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent.

Les persones que tenen el títol de batxillerat (o un títol equivalent) només han de fer la part específica.


La prova té dues parts:
- La part comuna consta de quatre exercicis que es corresponen a les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (alemanya, anglesa o francesa) i a una quarta a escollir entre història o matemàtiques.
- La part específica consta dos exercicis de les dues matèries de la modalitat d'arts que l'aspirant pot triar entre dibuix artístic, dibuix tècnic, imatge i volum.


 
Ver más

Destinatarios

Accès a Cicles Formatius de grau superior i artístics

Duración

Any acadèmic

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Preparació per a les proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Temas relacionados con: Preparació per a les proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics

Preparació per a les proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics