Les Intel·ligències Múltiples a l'Aula

Associació PrisMa

Descripción

Durada: 40 hores
Preu: 80 euros
Forma de pagament: transferència bancària o targeta
Certificació: certificat per l'associació PrisMa
Curs reconegut com a activitat de formació permanent adreçada a professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària i d'ensenyaments de règim especial d'acord amb l'Ordre de 7 de setembre de 1994, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat.

El curs "Les Intel·ligències Múltiples a l'Aula" aporta els coneixements necessaris per la detecció i avaluació de les diferents intel·ligències en l'alumnat, i proporciona recursos i estratègies d'ensenyament aprenentatge per atendre a aquesta diversitat.

La teoria de les Intel·ligències Múltiples (Gardner, 1983) considera la intel·ligència com a un conjunt de capacitats o habilitats cognitives que posseeix tot individu, en major o menor grau. Planteja 8 intel·ligències diferents, no estàtiques i per tant potenciables: la lingüística, la logicomatemàtica, la cinestèsicacorporal, la musical, la visoespacial, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista. Aquesta concepció esdevé rellevant en l'àmbit educatiu, on s’observa una gran diversitat entre els alumnes i on tradicionalment s'han considerat més importants les habilitats lingüístiques i matemàtiques. Aplicar els postulats d’aquesta teoria a l’aula permet respondre de forma més adequada a la realitat escolar a tots els nivells educatius, especialment a l’etapa d’infantil i primària.

Objectius
Conèixer la teoria de les intel·ligències múltiples per poder ser aplicades a l'aula.
Comprendre les relacions entre competències bàsiques i intel·ligències múltiples.
Capacitar al docent o professional per a l'avaluació de la diversitat d'intel·ligències en l'alumnat.
Adquirir recursos i estratègies d'ensenyament i aprenentatge tenint en compte la diversitat d'intel·ligències de l'alumnat.

Metodologia
Metodologia on-line: material pdf, correu, fòrum, xat.
Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge.
Figura del tutor/a.
Orientació del procés d'aprenentatge.
Atenció personalitzada de consultes.

Formadors
Professionals de PrisMa.

Dates (a triar)
De l'1 al 30 de juny de 2010.
De l'1 al 31 de juliol de 2010.
Del 2 al 31 d'agost de 2010.
De l'1 al 30 de setembre de 2010.

Temario

Mòdul 1: Introducció a la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
Mòdul 2: Intel·ligències Múltiples i Competències Bàsiques.
Mòdul 3: Detecció i avaluació de la diversitat d'Intel·ligències en l'alumnat.
Mòdul 4: Recursos i estratègies a l'aula en funció de la diversitat d'Intel·ligències de l'alumnat.

Destinatarios

Professionals psicopedagogs, psicòlegs, mestres i altres professionals del desenvolupament infantil.
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Les Intel·ligències Múltiples a l'Aula
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X