Laboratori diagnóstico clínico

IES Castellarnau

Descripción

És competència general d'aquest tècnic realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics com a suport al diagnòstic clínic o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i mediambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Promociones

Técnico en laboratorio de diagnóstico clínico.
Técnico en laboratorio de investigación y experimentación.
Técnico en laboratorio de toxicología.
Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Laboratori diagnóstico clínico
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X