Descripción


Perquè crec que el sector alimentari és un sector important per al progrés industrial i econòmic del nostre país i té moltes expectatives de futur.Perquè vull especialitzar-me en seguretat alimentària, per contribuir a la disponibilitat d'aliments sans, segurs i suficients per a tots els ciutadans i alhora conèixer les diferents eines de control i assegura­ment de la qualitat dels aliments, així com les normes internacionals per garantir-ne la qualitat i la seguretat en un context de globalit­zació.Perquè m'interessa la innovació en productes i processos tecnològics per a la producció, la transformació i la conservació d'aliments com una via per millorar la competitivitat de les indústries alimentàries i alhora incrementar l'oferta al consumidor de productes més salu­dables, més sostenibles i més convenients.Perquè vivim en un entorn en què la creativitat culinària té una gran rellevància i m'agradaria treballar en el disseny i el desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris capaços d'aportar nous aromes, sabors i textures, així com trobar solucions tecnològiques per poder-los obtenir a escala industrial.Ver más

Temario

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)

1r Curs
 • Assignatures Bàsiques  54,00 crèdits
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  6,00 crèdits
2n Curs
 • Assignatures Bàsiques  6,00 crèdits
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  27,00 crèdits
 • Seguretat Alimentària  20,00 crèdits
 • Innovació  5,00 crèdits
3r Curs
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  16,00 crèdits
 • Seguretat Alimentària  15,00 crèdits
 • Innovació  25,00 crèdits
4t Curs
 • Seguretat Alimentària  5,00 crèdits
 • Innovació  10,00 crèdits
 • Optativitat  30,00 crèdits
 • Treball fi de grau  15,00 crèdits
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
 • Optativitat+Reconeixement  36,00 crèdits
Ver más

Destinatarios


El Grau en Innovació i Seguretat Alimentària és un estudi de 4 cursos acadèmics organitzats en 8 quadrimestres, que inclouen la possibilitat de realitzar una estada en pràctiques a una empresa, durant un període equivalent a la meitat d'un quadrimestre, i la realització per part de l'estudiant d'un treball experimental de fi de grau de recerca i/o innovació.Els objectius generals de la titulació es poden concretar en:
 • Seguretat alimentària


 • Gestió i assegurament de la qualitat de processos i productes


 • Desenvolupament i innovació en processos i productes


 • Innovació culinària


 • Matèries primeres


 • Legislació i normativa


 • Composició i propietats dels aliments


 • Enginyeria aplicada a les indústries alimentàries


 • Tecnologies de processament d'aliments


 • Nutrició i salut


 • Comercialització, comunicació i tècniques de mercatVer más

Requisitos

Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Més grans de 25 anys. Opció preferent: Enginyeria i Arquitectura (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Perspectivas laborales

Els graduats en Innovació i Seguretat Alimentaria seran professionals amb una bona formació i amb competències per desenvolupar la seva activitat en l'àmbit dels aliments i cobrir l'ampli ventall de necessitats del sector, tant la indústria alimentària com els organismes públics de gestió i control, així com estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació.

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Innovació y seguritat alimentaria

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Temas relacionados con: Innovació y seguritat alimentaria

Innovació y seguritat alimentaria