Ingeniería en Tecnologías Industriales

Descripción

Perquè m'interessa la tècnica i perquè m'agradaria tenir una carrera professional creativa i variada, amb moltes possibilitats d'aprendre i de promocionar-me, en la qual el treball en equip sigui important i en la qual es valori la meva iniciativa, una carrera que em permeti trobar bones ofertes de feina.

Perquè m'agrada pensar que potser milers de persones es podran beneficiar dels productes, edificis, instal·lacions o sistemes que jo hauré ajudat a dissenyar i construir. Perquè en el món industrial i tecnològic una base cientificotècnica àmplia em permetrà adaptar-me amb més facilitat als canvis, reciclar-me quan sigui necessari, incorporar-me a pimes i a grans empreses, i treballar dins d'equips pluridisciplinaris.

Perquè essent enginyer/enginyera en tecnologies industrials estaré en disposició d'especialitzar-me en el camp industrial que vulgui, amb la màxima capacitat d'adaptació.

Destinatarios

El candidat o candidata ideal per a aquests estudis d'enginyeria ha de tenir facilitat per a les disciplines científiques, capacitat per resoldre problemes des del punt de vista de la física, i habilitat per usar el llenguatge matemàtic i per comprendre les representacions gràfiques. En l'estudi i en la vida professional, haurà de prendre moltes decisions basades en el sentit comú, i haurà de recolzar-se en el treball en equip. El període a la universitat serà la seva millor escola. És important saber interpretar i transmetre correctament la informació; per això cal poder-se expressar correctament per escrit i en públic. L'idioma anglès és instrumental per accedir a la major part de la informació tècnica, i a l'Enginyeria en Tecnologies Industrials l'acabaràs usant de manera natural. Quan acabis aquests estudis donaràs servei com a enginyer a molts encàrrecs. Per a nosaltres, com a enginyers, el nostre encàrrec és que la teva formació funcioni.

Duración

4 años

Titulación obtenida

Graduado / a en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Girona

Promociones

  • Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent: Enginyeria i Arquitectura (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
  • Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
  • I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus y sedes: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona
Cursos más populares
X