Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Descripción

Perquè sóc conscient que en el món actual, afectat per una globalització cada vegada més gran, l'avenç continu de les tecnologies i, per tant, del progrés humà fa que es necessiti una formació específica, adient i actualitzada, que pot abraçar nombroses especialitats.

Perquè em sento atret per un univers amb notables expectatives laborals i amb un ritme de canvis constant. 

Perquè intueixo que el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica hi pot participar de manera molt activa i en camps en principi tan diversos com ara l'automatització i control de processos, la robòtica, l'electrònica, les instal·lacions elèctriques, la gestió, etc.

Temario

ESTRUCTURA PARA CURSOS Y MÓDULOS
(Tipos de módulos: B = formación básica; OB = obligatorio; OP = optativo; PE = prácticas externas; TFG = trabajo fin de grado)

¦ Primer curso
¦ Fundamentos de matemáticas (B): 15,00 créditos
¦ Fundamentos de física (B): 12,00 créditos
¦ Expresión gráfica (B): 7,00 créditos
¦ Fundamentos de química (B): 6,00 créditos
¦ Informática (B): 8,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Fundamentos de ciencia de los materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Segundo curso
¦ Estadística (B): 6,00 créditos
¦ Organización y gestión de empresas (B): 6,00 créditos
¦ Mecánica de fluidos y termotecnia (OB): 12,00 créditos
¦ Sistemas eléctricos, electrónicos y automáticos (OB): 24,00 créditos
¦ Fundamentos de mecánica y resistencia de materiales (OB): 6,00 créditos
¦ Electrónica e instrumentación (OB): 6,00 créditos
¦ Tercer curso
¦ Producción industrial y medio ambiente (OB): 6,00 créditos
¦ Electrónica e instrumentación (OB): 18,00 créditos
¦ Automatización, control e instalaciones eléctricas (OB): 32,00 créditos
¦ Proyectos de especialidad (OB): 4,00 créditos
¦ Cuarto curso
¦ Proyectos (OB): 6,00 créditos
¦ Proyectos de especialidad (OB): 4,00 créditos
¦ Optativos (OP): 30,00 créditos
¦ Proyecto fin de grado (TFG): 15,00 créditos
A LO LARGO DE LA CARRERA SE DEBEN SUPERAR LOS REQUISITOS SIGUIENTES
¦ Optatividad t + reconocimiento acadèmic35, 00 créditos
¦ Hay que superar primero los módulos siguientes:

• Nivel B2.1 - Alemán
¦
¦ Nivel B2.1 - Inglés
¦
¦ Nivel B2.1 - Francés
¦
¦ Nivel B2.1 - Italiano
¦
¦ Nivel B2 - Alemán
¦
¦ Nivel B2 - Inglés
¦
¦ Nivel B2 - Francés
¦
¦ Nivel B2 - Italiano
¦
¦ Nivel C1 - Alemán
¦
¦ Nivel C1 - Inglés
¦
¦ Nivel C1 - Francés
¦
¦ Nivel C1 - Italiano

Duración

4 años

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)

Campus y sedes: Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)

Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus de Montilivi 17071 Girona

Cursos más populares

Presencial
Ripoll (Girona)
Consultar precio
Presencial
Ripoll (Girona)
Consultar precio
Presencial
Derio (Bizkaia)
Consultar precio
On-line
Consultar precio
Presencial
Bilbao (Bizkaia)
Consultar precio
On-line
Consultar precio
Presencial
Valencia
Consultar precio
On-line
1.576 €
Presencial
Bilbao (Bizkaia)
Consultar precio

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos