Grau en matemáticas

Facultad de Ciencias (UAB)

Descripción

El grau de Matemàtiques de la UAB té per objectiu principal que l'estudiant adquireixi una base científica sòlida sobre les diferents branques de les matemàtiques i aprengui a aplicar els coneixements i la capacitat d'anàlisi i d'abstracció a la resolució de problemes reals i a la cerca de solucions, tant en un context acadèmic com professional.

Aquest grau també té la finalitat de capacitar els estudiants per transmetre coneixements, resultats i idees matemàtiques i per aplicar les competències adquirides en estudis especialitzats d'altres disciplines científiques o tecnològiques, com ara l'economia, la física, la informàtica i la nanotecnologia.El grau de Matemàtiques està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari d'Estadística, un itinerari d'Enginyeria Matemàtica, un itinerari d'Economatemàtica i un altre de Matemàtica Fonamental. 

Els titulats d'aquest grau adquireixen una sèrie de competències que els capaciten per desenvolupar la seva professió amb eficàcia o per continuar estudis especialitzats. Cal destacar que els sectors industrials, financers i empresarials desenvolupen models i eines matemàtiques i necessiten experts per fer-ne la implementació.

Amb una taxa d'inserció laboral dels graduats universitaris en Matemàtiques del 95% i un grau de satisfacció dels estudis del 90%, el Departament de Matemàtiques de la UAB és un dels de més prestigi de tota Espanya. Amb publicacions en les revistes científiques internacionals de major impacte en l'àmbit matemàtic, compta amb un servei de consultoria matemàtica per a l'empresa, i amb la participació de professors que desenvolupen la seva recerca en el prestigiós Centre de Recerca Matemàtica (CRM). La UAB participa també en la Graduate School of Mathematics, de creació recent. La UAB ofereix la possibilitat d'estudiar conjuntament Matemàtiques i Física, titulació amb una de les notes de tall més alta d'Espanya.

 

Destinatarios

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Tendència a enfocar les coses des d'un punt de vista general i a aplicar la lògica.
  • Interès en les matemàtiques i la física.
  • Curiositat per la ciència en general.
  • Certa destresa a l'hora de calular i raonar.
  • Tenacitat, capacitat de treball i capacitat de considerar com un repte la resolució de problemes.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquesta matèria a les PAU.

Idiomas en los que se imparte

Català i castellà, i anglès ocasionalment.
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Grau en matemáticas
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X