Grau d'Enginyeria Informàtica

Grado
Oficial / Homologado
Presencial
Barcelona

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?


El títol d'Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l'àmbit de la informàtica. El grau ha de proporcionar un ampli estudi sobre els ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, incloent-hi els principis, el disseny de programari i de maquinari, les aplicacions i l'impacte sobre la societat. El títol s'ha orientat cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica: dissenyar o implementar programari i dissenyar o implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Matemàtiques

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Batxillerat experimental + PAU
Batxillerat de Ciències de la Naturalesa
Batxillerat Tècnic Industrial
Cicles Formatius de Grau Superior
Administració de sistemes informàtics
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Desenvolupament de productes electrònics
Instal.lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicació i informàtics
COU + PAU
COU Cientificotecnològica
COU Biosanitària
Prova més grans de 25 anys
Prova més grans de 25 anys
Batxillerat LOGSE + PAU
Cientificotecnològica
Ciències de la Salut

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:
Direcció de projectes d'informàtica, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients.
Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital.
Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals.
Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats.
Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de tot tipus.
Integració de sistemes informàtics.
Administració de sistemes informàtics i xarxes d'ordinadors de gran complexitat.
Responsabilitats en departaments de tecnologia informàtica.

Temario


El Pla d'estudis del grau d'Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys.
Els tres primers anys es cursen els 180 crèdits corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 42 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests crèdits optatius es poden escollir entre els oferts en:

- Intensificació en Informàtica (mencions en Intel·ligència Artificial Avançada, Gràfics i Multimèdia o Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
- Minor en Matemàtiques.
- Minor en Gestió Empresarial.
- Minor en Bioinformàtica.

Aquestes mencions i minors es recullen en el suplement europeu del títol. En tots els casos hi ha la possibilitat d'obtenir fins a 12 crèdits ECTS mitjançant pràctiques en empreses.


Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:


Es recomana d'haver cursat les modalitats de Tecnologia o de Ciències de la Naturalesa i la Salut, dels itineraris actuals o bé la modalitat de Ciències i Tecnologia prevista en la Llei orgànica d'educació actual, com també haver cursat les assignatures de Matemàtiques i Física.

També es considera adequat un perfil d'ingrés corresponent a un estudiant de cicles formatius de grau superior amb continguts informàtics.

L'estudiant que vulgui cursar aquest grau ha de tenir interès per la informàtica i, en general, per les noves tecnologies. És convenient que tingui voluntat de treball en l'àmbit de la informàtica, que tingui curiositat i iniciativa pel desenvolupament d'aplicacions informàtiques i la seva projecció en la societat.

Rellena este formulario para más información

Grau d'Enginyeria Informàtica

Universidad de Barcelona

Campus y sedes: Universidad de Barcelona

Universidad de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Cursos más populares

Presencial
Barcelona
Consultar precio
Presencial
Barcelona
Consultar precio
Presencial
Barcelona
4.900 €
Presencial
Barcelona
7.000 €
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Alcalá de Henares (Madrid) | Alcorcón (Madrid) ...
Consultar precio
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Alcalá de Henares (Madrid) | Alcorcón (Madrid) ...
Consultar precio
Presencial
Barcelona
Consultar precio
Presencial
250 €
Presencial
Consultar precio

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos