Universidad de Barcelona

Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals

Universidad de Barcelona

Grado
Presencial
Oficial / Homologado
  • Barcelona

Descripción

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Arts i Humanitats

Centre: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya



Què es pretén amb aquest ensenyament?

Generar professionals amb coneixement teòric i pràctic del mitjà audiovisual, capacitats per a l'anàlisi i l'assimilació de les possibilitats de les tecnologies audiovisuals.



Proporcionar coneixements de tecnologia audiovisual, aspectes del llenguatge audiovisual i els processos industrials implicats.



Estimular la reflexió crítica i productiva sobre conceptes, instruments i estructures en l'evolució del cinema i els mitjans audiovisuals.



Inculcar sensibilitat experimentadora sobre les possibilitats expressives i els plantejaments creatius.



Proporcionar metodologia rigorosa en l'estudi, l'anàlisi i la pràctica creativa de l'expressió audiovisual.



Propiciar la interacció entre especialitats o departaments en el desenvolupament d'un projecte audiovisual.



Aconseguir la convergència entre plantejaments formatius i necessitats del sector audiovisual, afavorint el contacte directe entre aules i professionals.



Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?



Arts aplicades i oficis artístics

Delineació artística + PAP

Disseny + PAP

Disseny d'interiors + PAP

Escenografia + PAP

Fotografia + PAP

Fotografia artística + PAP

Maquetes + PAP

Maquetes artístiques + PAP

Maquetisme i modelisme + PAP

Projectes (decoració i art publicitari) + PAP

Projectes i maquetes artístiques + PAP

Cicles Formatius de Grau Superior

Gestió comercial i màrqueting + PAP

Secretariat + PAP

Administració de sistemes informàtics + PAP

Administració i finances + PAP

Animació sòciocultural + PAP

Assessoria d'imatge personal + PAP

Comerç internacional + PAP

Construccions metàl.liques + PAP

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques + PAP

Desenvolupament de productes de fusteria i moble + PAP

Desenvolupament de productes electrònics + PAP

Desenvolupament de projectes Mecànics + PAP

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques + PAP

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció + PAP

Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics + PAP

Disseny i producció editorial + PAP

Fabricació i transformació de productes de vidre + PAP

Imatge + PAP

Instal.lacions electrotècniques + PAP

Patronatge + PAP

Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles + PAP

Producció de fusta i moble + PAP

Realització d'audiovisuals i espectacles + PAP

Realització i plans d'obra + PAP

Sistemes de regulació i control automàtics + PAP

Sistemes de telecomunicació i informàtics + PAP

So + PAP

COU + PAU

COU Cientificotecnològica + PAP

COU Biosanitària + PAP

COU Ciències Socials + PAP

COU Humanisticolingüística + PAP

Arts plàstiques i disseny

Aparadorisme + PAP

Arquitectura efímera + PAP

Art floral + PAP

Art tèxtil + PAP

Arts aplicades al mur + PAP

Arts aplicades de la fusta + PAP

Arts aplicades de la pedra + PAP

Arts aplicades de l'escultura + PAP

Arts aplicades del metall + PAP

Arts del vidre + PAP

Bijuteria artística + PAP

Colorit de col·leccions + PAP

Edició d'art + PAP

Elements de jardí + PAP

Enquadernació artística + PAP

Esmalt artístic al foc sobre metalls + PAP

Estampació i tintats + PAP

Estilisme de teixits de calada + PAP

Estilisme d'indumentària + PAP

Fotografia artística + PAP

Gràfica publicitària + PAP

Gravat i tècniques d'estampació + PAP

Il·lustració + PAP

Joieria artística + PAP

Mobiliari + PAP

Moblament + PAP

Modelisme d'indumentària + PAP

Modelisme i maquetisme + PAP

Modelisme i matriceria ceràmica + PAP

Modelisme industrial + PAP

Mosaics + PAP

Orfebreria i argentaria artística + PAP

Paviments i revestiments ceràmics + PAP

Projectes i direcció d'obres de decoració + PAP

Puntes artístiques + PAP

Teixits en baix lliç + PAP

Vidrieres artístiques + PAP

Formació Professional

Branca imatge i so (totes les especialitats) + PAP

Administració d'empreses + PAP

Màrqueting + PAP

Prova més grans de 25 anys

Prova més grans de 25 anys + PAP

Batxillerat LOGSE + PAU

Cientificotecnològica + PAP

Ciències de la Salut + PAP

Humanitats + PAP

Ciències Socials + PAP



PAP (Prova d'accés personal específica):

Cal fer unes proves d'accés prèvies a través de les quals s'avalua el grau de maduresa assolit per a les aptituds creatives de les quals són posseïdors els aspirants, així com del nivell de familiaritat previ amb l'entorn mediàtic i audiovisual.



De què podràs treballar?





Muntador.

Operador de so.

Dissenyador de so.

Director artístic.

Ambientador.

Attrezzista.

Documentalista.

Guionista.

Director.

Ajudant de direcció.

Director de fotografia.

Operador de càmera.

Ajudant de càmera.

Director de producció.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 144
Optativa (OT) 12
Pràctiques externes obligatòries 6
Treball de fi de grau obligatori 18
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:





S'ha de tenir una base formativa sobre la base d'uns pilars sòlids en els àmbits de la comunicació i l'expressió, les actituds socials, la recerca i la tecnologia:



Domini de les llengües castellana i catalana.

Capacitat de comunicació en llengua anglesa.

Aptituds analiticocrítiques respecte al llenguatge.

Expressió no verbal.

Tractament de la informació i extracció de conclusions

Cerca d'informació a través de fonts diverses.

Ús d'entorns no presencials de comunicació digital.

Treball amb eines ofimàtiques i de producció audiovisual.

Capacitat creativa i emprenedora.

Compromís ètic i social.

Actitud respectuosa, receptiva i sociable.



Es recomana de cursar les assignatures següents de batxillerat:

Artístic: Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Disseny, Història de l'Art, Literatura Universal i Arts Escèniques.

Ciències i Tecnologia: Dibuix Tècnic, Física i Matemàtiques.

Humanitats i Ciències Socials: Economia d'Empresa, Història de l'Art, Història del Món Contemporani, Literatura Universal.
Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals

Rellenar con FacebookRellenar con Facebook
Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals