Facultad de Química (UB)

Grado en Química

Facultad de Química (UB)

Grado
Presencial
Oficial / Homologado

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Inculcar interès per l'aprenentatge de la química, valorar les diverses aplicacions i implicar en l'experiència d'aprendre i estudiar.Proporcionar una base sòlida i equilibrada de coneixements i d'habilitats pràctiques.Desenvolupar l'habilitat per aplicar coneixements químics a la solució de problemes.Desenvolupar habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.Proporcionar una base de coneixements i d'habilitats per continuar els estudis en àrees especialitzades o multidisciplinàries.Generar la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències

Centre: Facultat de QuímicaDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:Estudis, investigacions i assessoraments referits a diverses substàncies, com també al desenvolupament de materials i processos nous.Anàlisi i assaig de materials per determinar-ne la composició, l'estructura i les propietats.Síntesi de substàncies a partir dels materials d'origen natural o artificial.Direcció, execució i avaluació d'activitats de recerca i desenvolupament en laboratoris d'anàlisi, assaig, síntesi o elaboració de substàncies.Determinació de l'equipament i de les condicions d'instal·lació, i control de les condicions de seguretat.Arbitratges i peritatges que impliquin determinació de substàncies constitutives, estructures, combinacions, propietats, variacions i comportaments.Control i elaboració de normes i especificacions de qualitat de materials, productes contaminants, etc.Disseny i enginyeria d'instal·lacions que portin a terme processos químics, a escala de laboratori, pilot o industrial, com també el muntatge i la direcció.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 144
Optativa (OT) 24
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:

Els futurs estudiants del grau de Química han d'haver cursat el batxillerat de Ciències de la Naturalesa i la Salut, el tecnològic o modalitats futures en què s'imparteixi química com a contingut obligatori o optatiu.És molt convenient que l'estudiant demostri un bon nivell en química, física i matemàtiques; habilitat manual per a la manipulació del material de laboratori, i coneixements d'anglès i d'informàtica, en l'últim cas, a nivell d'usuari.

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Química

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos