Universitat de les Illes Balears (UIB)

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Descripción

Créditos totales 240 créditos

Número mínimo de créditos matriculados el primer año 30 créditos entre asignaturas básicas y obligatorias de primer curso

Duración 4 AñosEl grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola. A la UIB aquest grau s’estructura en dos itineraris, el d’Hortofructicultura i Jardineria (itinerari 1) i el de Mecanització i Construccions Rurals (itinerari 2).Els objectius de l’estudi es troben recollits a l’Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2009), ja que aquesta professió està regulada per llei. Entre aquests objectius podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció de projectes i estudis d’enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.Entre les competències i habilitats que els alumnes han d’adquirir, i també segons la normativa esmentada, en trobam de transversals (anglès, anàlisi, síntesi, organització i direcció), bàsiques (matemàtiques, física, química, biologia, geologia, empresa), comunes a la branca agroalimentària (tecnologies de producció animal i vegetal, topografia, hidràulica, mecanització) i específiques de cada itinerari (tecnologia de producció hortofructícola, cultius, plagues i malalties, jardineria i paisatgisme, per a l’itinerari 1; construcció, instal·lacions hidràuliques i d’energia, mecanització i automàtica industrial, per a l’itinerari 2).

Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural