DescripciónQuè es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar coneixements per a la comprensió del passat i de la configuració del present, fent-los comprensibles a altra gent; dels esdeveniments i els canvis en la humanitat en una dimensió històrica, espacial i cultural; dels mètodes d'anàlisi, incloent-hi l'examinació crítica de qualsevol font històrica, i l'ús de mitjans d'obtenció d'informació, com ara la informàtica; dels conceptes rellevants en recerca històrica, i de la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi.Valorar críticament la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets.Conèixer la contribució d'altres àrees, i la importància del treball en equips multidisciplinaris.Expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica, i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat.Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Arts i Humanitats

Centre: Facultat de Geografia i HistòriaDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

Docència en ensenyament secundari.

Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia.

Institucions i empreses de serveis culturals i turístics.

Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans, etc.

Arxius i biblioteques.

Documentació històrica.

Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials.

Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades.

Administració pública.

Gestió de projectes internacionals.

Gestió de recursos humans.

Elaboració i supervisió de materials de contingut històric en suport electrònic.

Elaboració d'informes i edició de publicacions.

Activitats relacionades amb temes de desenvolupament i cooperació.

Altres: direcció de serveis comercials, industrials i públics, professions relacionades amb negocis, etc.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 66
Obligatòria (OB) 132
Optativa (OT) 36
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials.És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament:

Coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia.

Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica.

Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral.

Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval.

Habilitats bàsiques d'informàtica.És fonamental que l'elecció d'estudis en Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquesta disciplina
Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Historia

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos