Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar a l'alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística i de la seva manifestació en diverses cultures mitjançant llenguatges diferents.Formar en diferents àmbits i capacitar per a la pràctica professional, en un marc d'igualtat d'oportunitats.Transmetre coneixements sobre l'art en les seves manifestacions, els llenguatges i les tècniques, la teoria de l'art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l'art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l'exercici de la feina pròpia del grau.Desenvolupar habilitats com ara l'esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la metodologia científica, l'habituació a tractar amb obres d'art, la capacitat d'ús de tècniques historiogràfiques, les noves tecnologies, la comprensió i la presentació de projectes de gestió de béns artístics, i la valoració dels projectes educatius.Promoure aptituds per al treball autònom i en equip, la responsabilitat professional i el compromís en la conservació del patrimoni, la consciència de la necessitat de formació en diversos camps i la capacitat de lideratge i d'autocrítica.Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Art i Humanitats

Centre: Facultat de Geografia i HistòriaDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.

Museus i exposicions: conservació i d'altres.

Empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris, subhastes, etc.

Ensenyament no universitari.

Ensenyament universitari i recerca.

Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.

Mitjans de comunicació: documentació, crítica d'arts i divulgació.

Gestió cultural en empreses i institucions o per a empreses i institucions: gestió de programes, assessoria tècnica, recursos humans, etc.

Creació de continguts en noves tecnologies.

Difusió del patrimoni artístic: interpretació, gestió turística, programes didàctics.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 66
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat lectora, coneixement suficient de llengües estrangeres (anglès, sobretot), facilitat per comprendre llengües romàniques (com ara el francès o l'italià), coneixements bàsics d'informàtica.Actitud positiva envers la història de l'art: conèixer els museus i monuments principals de Barcelona i Catalunya, visitar galeries d'art i exposicions, interessar-se pels mitjans audiovisuals.Es recomana d'haver fet el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, o bé el batxillerat Artístic, com també haver cursat matèries com ara Història, Filosofia o Literatura.

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Historia del Arte

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Grado en Historia del Arte