Facultad de Biología (UB)

Grado en Ciencias Ambientales

Facultad de Biología (UB)

Grado
Presencial
Oficial / Homologado

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Tenir coneixements d'aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials, com també de les eines necessàries per aplicar els coneixements a la pràctica.Formar professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement, i una orientació específica cap a la conservació i gestió del medi i els recursos naturals en relació amb la salut de l'ecosistema, incloent-hi l'home.Capacitar per coordinar treballs d'especialistes en diverses àrees.Proporcionar una formació adequada en aspectes diversos del medi ambient, que capaciti per tractar la problemàtica ambiental amb rigor i de manera interdisciplinària, tenint en compte la resta de les problemàtiques socials i econòmiques.Dotar els estudiants dels coneixements, les tècniques i les eines pràctiques necessàries per a l'exercici de la professió.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències

Centre: Facultat de BiologiaDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

Docència i recerca.

Gestió del medi natural.

Sistemes de gestió de qualitat ambiental en l'empresa i les organitzacions.

Gestió ambiental en l'Administració.

Consultoria i avaluació de l'impacte ambiental.

Tecnologia ambiental.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 126
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Ciencias Ambientales

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Grado en Ciencias Ambientales