Facultad de Biología (UB)

Grado en Biotecnología

Facultad de Biología (UB)

Grado
Presencial
Oficial / Homologado

Descripción

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals preparats per a la demanda de les empreses biotecnològiques i per a l'accés a estudis de postgrau de l'àrea.Formar en les aplicacions de la biotecnologia per a la sostenibilitat de sistemes de producció i bioremediació del medi; en els aspectes bàsics de la legislació, gestió i comercialització de productes i serveis biotecnològics, i en l'esperit emprenedor, la transferència de coneixement i l'elaboració de patents.Proporcionar formació i habilitats per al desenvolupament de la recerca biotecnològica (tecnologies i estratègies de frontera), amb vista a l'aplicació posterior.Donar a conèixer mètodes i tècniques en gestió tant a escala de recerca com d'empresa (elaboració i gestió de projectes d'R+D+I).Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur i propiciar el coneixement d'aspectes ètics i bioètics de l'àrea.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Ciències

Centre: Facultat de BiologiaDe què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

Recerca industrial: farmacèutica, biomèdica i veterinària.

Recerca de processos biotecnològics nous, en centres de recerca.

Indústria de producció de material biològic (enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, antibiòtics, vitamines, etc.).

Indústria química: processos d'enginyeria química i processos sostenibles.

Indústria alimentària: producció d'aliments, i estudi de la conservació i del processament.

Indústria i explotacions agrícoles.

Optimització de processos biotecnològics en empreses.

Indústria biotecnològica de materials i nanobiotecnologia.

Empreses de producció primària: ramadera, vegetal, aqüicultura, biomedicina i teràpia molecular.

Empreses mediambientals: bioremediació, control de plagues, assessorament ambiental.

Identificació vegetal i anàlisi de pedigrí amb marcadors moleculars.

Gestió d'R+D, patents o empresari autònom.
Ver más

Temario

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 114
Optativa (OT) 54
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240
 

Destinatarios

És interessant i recomanable que tinguis:

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa. 


Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Grado en Biotecnología

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos