Descripción

Donar una formació específica en producció integrada als Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles i/o Biòlegs que vulguin fer de formadors i/o de tècnics responsables de producció integrada. Conéixer els principis i els principals pràctiques de cultiu que intervenen en la producció integrada. Conèixer en el sistema de gestió, control i certificació que s'aplica a la producció integrada. Conèixer la normativa bàsica, l'estructura i l'organització de la producció integrada a nivell de Catalunya i d'EspanyaOrganitzacióEl curs te una durada de 100 hores. La part teòrica (64 hores) s'imparteix mitjançant classes presencials i te com a suport un temari redactat en format d'apunts, que és va entregant a mesura que avança el curs, perquè l'alumne/al pugui seguir adequadament.La part pràctica (36 hores) consisteix en 6 sessions presencials de pràctiques, dedicades a visitis tècniques, que és realitzen entre mig del curs , a finques i centris de manipulació de producció integrada, amb l'objectiu que l'alumne conegui de primera mà com és porta aquest sistema de producció.Inici i duradaEstà previst impartir el curs durant l'any 2011. Rebreu abans la notificació d'haver estat admesos i poder formalitzar la matrícula.Horari de classesEls classes teòriques és faran en horari de matí i triga d'acord amb el següent horari:Matí: 9,30 a 14,00 hores

Triga: 15,00 a 17,00 hores

Els visitis de pràctiques, preferiblement és faran pel matí, llevat cap'd que és podrà perllongar durant la triga. L'horari s'indicarà amb suficient antelació.Preinscripció

ObertaLocalització Centri de Formació i Estudis Agrorurals (Ctra. Riudoms km. 2,2, Mes Va sedar - 43205 Reus)Centri organitzador Servei de Formació Agrària

Nom de plaus 35 plaus, que s'adjudiquessin per rigorós ordre d'inscripció.

Durada100 hores

Modalitat Presencial

Dedicació per part de l'alumnat Per a seguir aquest curs amb aprofitament, recomanen que l'alumne/a hi dediqui un mínim de 12 hores setmanals.

Cost d'inscripció 250 euros
Ver más

Temario

Mòdul 1 (teòrica - 64 hores)

Tema 1. Producció integrada
Tema 2. Material vegetal
Tema 3. Fertilització
Tema 4. Reg
Tema 5. Maneig del sòl i de la cobertura vegetal
Tema 6. Pràctiques de cultiu de la producció integrada.
Tema 7. Toxicologia de plaguicides i legislació fitosanitària
Tema 8. Protecció integrada
Tema 9. Residus de plaguicides
Tema 10. Maquinaria i equips d'aplicació de fitosanitaris
Tema 11. Prevenció de riscs laborals
Tema 12. Collita , tractaments postcollita i normes de qualitat
Tema 13. Formació no presencial per internet .
Tema 14. Metodologia didàctica del aprenentatge
Tema 15. Control i certificació de la Producció Integrada.
Tema 16. Normativa, estructura i organització de la Producció Integrada.


Mòdul 2 (pràctiques - 36 hores)

Visita a finques de producció integrada i centres de conservació i manipulació de fruita dolça (6 hores).
Visita a finques de producció integrada d'hortalisses i centres de manipulació (6 hores).
Visita a finques de producció integrada de fruits secs i centres de manipulació (6 hores).
Visita a finques de producció integrada d'olives i centres d'elaboració d'oli (6 hores).
Visita a finques de producció integrada de cítrics i centres de manipulació (6 hores).
Visita al Centre de Maquinaria del DAR– Demostració pràctica d'una revisió d'un equip aplicador de fitosanitaris (3 hores).
Visita al Centre de Maquinaria del DAR– Demostració pràctica del càlcul del coeficient d'uniformitat d'una instal·lació de rec (3 hores).
Ver más

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Curso para formadores en producción integrada

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Curso para formadores en producción integrada